Klassenindeling ORC & IRC

De klassenindeling wordt bepaald op basis van de GPH. Deze indeling is verplicht om te volgen bij evenementen die onderdeel uitmaken van de Noordzee Club Verbondsbezem Competitie en kan als leidraad worden gebruikt bij andere evenementen.

Indien het aantal deelnemers laag is in een bepaalde klasse, dan kan deze klasse worden samengevoegd met een naastgelegen klasse. Het is niet mogelijk om klassen te splitsen.

Sinds 2020 is er weer een ORC 4 klasse opgenomen, omdat de kwarttonners hebben aangegeven ook graag onder ORC 4 tegen andere ORC 4 boten te willen strijden. Er is daarmee in principe voldoende massa voor een eigen klasse.

De klassenindeling voor 2022 is als volgt: 

Klasse

Klassengrenzen

Klasse

Klassengrenzen

ORC 1

GPH < 600

IRC 1

TCC => 1.050

ORC 2

600 <= GPH < 630

IRC 2

TCC < 1.050

ORC 3

630 <= GPH < 720

IRC 3 (alleen Breskens)

TCC < 1,000

ORC 4

GPH => 720

 

 

Belangrijk is te melden dat boten, indien zij in ORC en in IRC willen dubbel scoren, de boot tijdens de wedstrijden moet voldoen aan zowel de IRC- als aan de ORC meetbrief.

Conform ORC regel 206.2 schrijft de Noordzee Club in afwijking van ORC regel 206.1 de volgende aantallen voorzeilen en spinnakers voor die maximaal aan boord mogen zijn tijdens het wedstrijdzeilen:

 

ORC 1

ORC 2

ORC 3

ORC 4

ORC 2H

Voorzeilen

7

5

5

5

6

Spinnakers

5

4

4

4

4

De overige aantallen blijven dus ongewijzigd conform de ORC regels.

Deze afwijking van regel 206.1 is nodig omdat de CDL indeling die ORC hanteert niet goed overlapt met onze GPH indeling. Daardoor zouden binnen één klasse verschillende aantallen zeilen zijn toegestaan.

Belangrijk: Indien een schip naast ORC ook onder IRC wil scoren, dan geldt het laagste aantal op één van beide meetbrieven.

Kampioenschappen

  • NK ORC 1, 2 en 3: North Sea Regatta in Scheveningen.
  • NK ORC 4: Zuiderzee Regatta in Muiden.
  • NK IRC: DAMEN Breskens Sailing Weekend.
  • NK ORC 2H: 50 Mijl Double Handed Lelystad i.c.m. de Vuurschepen Race en de North Sea Race.

Boten die bij ORC en IRC niet in dezelfde klasse zijn terechtgekomen, kunnen bij de wedstrijdcommissie aangeven welke startgroep hun voorkeur heeft. Zij worden bij de Verbondsbezem Competities dan ook in die klassen ingedeeld.

Echter voor het Nederlands kampioenschap ORC is de GPH leidinggevend voor het bepalen van de klasse en voor het Nederlands kampioenschap IRC is de TCC leidinggevend voor het bepalen van de klasse.

Dispensatie
Schepen die zeer dicht in de buurt van een klassengrens zitten (~ 0,5% op GPH), kunnen een schriftelijk verzoek doen bij de Noordzee Club om in de competitie in de andere klasse deel te nemen.