Bestuurswisselingen en meer tijdens de ALV

30 maart 2022 - Voorafgaand aan de Noordzee Club Lezing 2022 vond de jaarlijkse ALV plaats in het prachtige nieuwe clubhuis van de Jachtclub Scheveningen, drijvend tussen de jachten. De voorstellen voor de benoemingen van de nieuwe bestuursleden werden unaniem aangenomen en de vertrekkende bestuursleden kregen allen de Speld van Verdienste van de Vereniging uitgereikt eveneens met unanieme goedkeuring van de vergadering.

De bestuurswisselingen op een rijtje:

  • Willem Schopman is onze nieuwe Wedstrijdcommissaris. Hij volgt Erik van Vuuren op die deze functie 7 jaar met verve verricht heeft.
  • Willem Ellemeet is onze nieuwe voorzitter van de Technisch Commissie. Willem was al lid van de TC en hij neemt nu als Voorzitter TC het stokje over van Raymond Roesink die lid blijft van de TC. Voordat Raymond 6 jaar geleden secretaris werd, verzorgde hij al de ICT voor de Noordzee Club. Als secretaris heeft hij o.m. de ledenadministratie nieuw opgezet en toen hij voorzitter TC werd was hij ook nog waarnemend secretaris totdat Kristien deze functie overnam.
  • Peter Tjalma is met toestemming van de ALV benoemd voor een 3e termijn en hij volgt Dirk-Jan Zweers op als Voorzitter, die om persoonlijke redenen is teruggetreden.

Met unanieme instemming van de ALV hebben Dirk Jan, Raymond en Erik de Speld van Verdienste van de Noordzee Club in ontvangst mogen nemen uit handen van Peter Tjalma.

Het bestuur zoekt nu nog kandidaten voor 2 vacatures: die voor Secretaris en voor Communicatie. Verder is het bestuur ook nog op zoek naar nieuwe leden voor de kascommissie.

ALV: Alle voorstellen aangenomen

De leden konden luisteren naar verslag van het bestuur over 2021 inclusief de financiele verantwoording.Voor de details zie deze link.

Het voorstel voor decharge van het bestuur over het gevoerde beleid over 2021 werd unaniem aangenomen.

Tenslotte zijn ook de begroting en het voorstel voor de contributie voor 2022 door de ALV goedgekeurd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Special Awards 2021 Uitgereikt

28 maart 2022 - Op zaterdag 26 maart werden in het prachtige nieuwe clubhuis van Jachtclub Scheveningen de jaarlijkse Awards en de prijzen voor de Najaarscompetitie 2021 van de Noordzee Club ui... Lees verder

Noordzee Club Lezing 2022: Marcelien de Koning

29 maart 2022 - De Noordzee Club Lezing 2022 op 26 maart werd dit jaar verzorgd door Marcelien de Koning, 3-voudig wereldkampioen en olympisch zilveren medaillewinnares en momenteel chef zero e... Lees verder

>