Deltaweekend blikt vooruit

29 oktober 2020 - Helaas hebben we onze jubileumeditie door de Covid pandemie nog niet kunnen varen. Het prachtige zomerweer heeft misschien een ..................

hoop goedgemaakt, maar het wedstrijdzeilen heeft er wel onder te lijden gehad. Reden temeer om vooruit te blikken op het volgend vaarseizoen. Het Deltaweekendbestuur is inmiddels begonnen met de voorbereidingen voor de uitgestelde jubileumeditie met, ook nu weer als eenmalige extra, de Veronicarace. 

Váren willen we, zo nodig op aangepaste manier 
Ook voor 2021 blijven de omstandigheden waaronder kan worden gevaren met veel onzekerheden omgeven door het Covid-virus. Maar het bestuur streeft er naar, dat er toch kan worden gevaren. Het liefst natuurlijk volgens het stramien van de geijkte klassen en categorieën. Maar met enige creativiteit kun je de wedstrijden ook anders invullen als dat moet. Denk aan meer aandacht voor de al populaire TwoHanded wedstrijden. En voor wat betreft het walprogramma zijn er ook mogelijkheden voor aangepaste catering in de vorm van pakketten. Kortom, aan ons zal het niet liggen om er een mooi zeilevenement van te maken! 

Steun van onze trouwe sponsoren
Veel ondernemers voelen de gevolgen van de Covid pandemie, sommige natuurlijk meer dan anderen. Dat geldt ongetwijfeld ook voor onze trouwe sponsoren. Daarom besteden we het komende seizoen extra aandacht aan hun exposure. Iedere mogelijkheid zullen we onderzoeken en benutten, zodat onze sponsoren op dat gebied niets tekort komen.

Tot zover deze update. Iedereen een goed en vooral gezond winterseizoen toegewenst met alle ruimte voor winterklaar maken en onderhoud. Doorvaren kan natuurlijk ook!

Met hartelijke zeilersgroet

Willem Johannesma
Voorzitter

Jubileumeditie Deltaweekend 
van 18 tot en met 20 juni 2021 vanuit Zierikzee
met 12 & 13 juni de Veronicarace vanuit Colijnslaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORC IRC 2H DQTC SC

JOIN THE COMMUNITY OF DOUBLEHANDED SAILING ENTHUSIASTS

26 oktober 2020 - The Offshore Doubles Sailing Association has launched its membership drive in advance of the World Sailing Annual Conference. A non-profit sailing association, .................... Lees verder

De Almere Regatta houdt op te bestaan.

14 november 2020 - Helaas is het niet anders maar na 9 succesvolle edities, met volle deelnemersvelden, van 2011 t/m 2019 zijn er een aantal ................................ Lees verder

>