Controles bij competitie evenementen

Een nieuw wedstrijdseizoen staat voor de deur. De meetbrief voor 2016 zal gauw op de deurmat liggen. Elk jaar worden er door het ORC kleine aanpassingen in de handicapfactoren gedaan vanwege nieuwe inzichten. Dit jaar zijn de handicaps behoorlijk aangepast: er moet over een mijl gemiddeld 3,2 seconden sneller gevaren worden, wat heeft geleid tot nieuwe klassengrenzen.

De meetbrief wordt afgegeven door het Watersportverbond op basis van actuele gegevens van de boot zoals die bij het Verbond bekend zijn. De gegevens van een boot zijn bekend uit de ontwerpfile van het schip, het digitale lijnenplan. Verder uit waardes van metingen zoals bij een ORC Club- of ORCi-meting of door opgave van de eigenaar, ORC-declared. Wijzigingen in de gegevens, bijvoorbeeld in de zeilvoering maar ook aanpassingen aan het schip, moeten door de eigenaar aan het Verbond worden doorgegeven, zodat de meetbrief dan overeenkomt met de actuele toestand van het schip.

N.B. Alle wijzigingen aan een boot ten opzichte van een standaardschip zoals het verwijderen van de deur naar de voorpiek, horen verwerkt te zijn in de meetbrief en daarop aangetekend te zijn.

Om vast te stellen of een boot de race gevaren heeft volgens de handicap die vermeld staat op de meetbrief, worden meetbriefcontroles gehouden. Daartoe stellen de controleurs onder leiding van een gekwalificeerde klassencontroleur een lijst van controle-items op. Een item kan zijn de zeilmaten zoals die vermeld zijn op de stempels/stickers in de zeilen of de lengte van de spinnakerboom of de E-maat (onderlijk grootzeil). Deze maten worden vergeleken met de waarden op de meetbrief en/of als controle gemeten.

Afwijkingen daarvan worden genoteerd en doorgegeven aan het wedstrijdcomité.

De controleurs zijn vaak verbondsmeters en een paar assistenten.

Dit jaar zullen we ook op het water gaan controleren. Bij die controles zal het bijvoorbeeld gaan over de hijs van het grootzeil en/of het onderlijk van het grootzeil (Zorg er dus voor dat de zwarte banden zichtbaar zijn en kloppen).

Naast meetbriefcontroles wordt er ook gecontroleerd op veiligheid. Als uitgangspunt worden daarvoor de ISAF Offshore Special Regulations (OSR) genomen. Voor de competitie geldt de OSR categorie 4. Ook voor deze controle selecteren de controleurs een aantal punten. Kleine afwijkingen op het gebied van veiligheid kunnen vaak snel verholpen worden.

Afgelopen jaren zijn bij de controles een aantal aandachtspunten aan de orde geweest. Dat waren o.a. het veiligheidsplan en de lies- of kruisband bij de reddingsvesten. Nadat een paar jaar de aandacht op deze punten gevestigd is, mogen we ervan uitgaan dat deze zaken nu op iedere boot voor elkaar zijn.

Per evenement worden een beperkt aantal controle-items vastgesteld die variëren. Tevens wordt er op een aantal vaste punten gecontroleerd. Verder zijn er elk jaar een aantal themapunten, waarvan radarreflectoren onderdeel zullen zijn. Als het geen octahedral is moet er een certificaat beschikbaar zijn.

Controles vinden plaats vanwege de veiligheid en om het wedstrijdzeilen eerlijker te maken.

Van geconstateerde ernstige afwijkingen wordt rapport gemaakt. Dit rapport gaat naar het wedstrijdcomité (art. 78.3 RVW). Op basis van art. 60.2 RVW is de wedstrijdleider gehouden om na de controleurs gesproken te hebben, een protest in te dienen bij de jury. De jury neemt dan na hoor en wederhoor een beslissing. Die kan een discretionaire straf (tijd- of puntenstraf) of in het zwaarste geval een DSQ zijn. Hoewel het aantal afwijkingen de laatste jaren is afgenomen, viel het in 2015 op dat bij evenementen waar tot nu toe geen controles waren geweest, het aantal afwijkingen het grootst was. De meeste geconstateerde afwijkingen leidden afgelopen jaar tot een discretionaire straf. Dit lijkt een goede ontwikkeling.