Scoring voor de Noordzee Club Verbondsbezem Competitie 2022

In 2022 vindt er een verandering plaats in de opzet van de Noordzee Club Verbondsbezem Competitie. Deze was eigenlijk al beoogd voor 2020, maar vanwege het annuleren van de wedstrijden is 2020 en 2021 het eerste jaar dat dit actief zal worden. (zie ook http://www.noordzeeclub.nl/nieuws/vernieuwde-competitie-in-2020/) .

Onderdeel van de verandering is dat er een aanpassing komt in de manier waarop de stand voor de competitie wordt bijgehouden. Het verandert niets aan de manier waarop de evenementen hun uitslagen bepalen. Ook de Noordzee Club Scoring blijft in tact om de uitslagen van de individuele evenementen om te zetten naar een op Cox Sprague[1] gebaseerde hoge punten score zodat we de uitslagen van verschillende evenementen bij elkaar kunnen optellen.

De beste van negen scores
In de nieuwe opzet wordt de rangschikking in de competitie bepaald door de beste 9 scores van een team. Voor ORC 4 wordt een uitzondering gemaakt en daar gelden de beste 6 scores. De scores worden bepaald door de einduitslag van het evenement. Waarom 9 scores? Uit analyse van de afgelopen jaren blijkt dat we met dat aantal een haalbare uitdaging bieden aan de teams die mee willen strijden in de competitie.

We kennen in 2021 drie soorten evenementen die op verschillende manieren worden meegeteld in de competitie:

  • Een Key Event levert 3 scores op met een wegingsfactor van 1
  • Een Regionaal Event levert 1 score op met een wegingsfactor van 1
  • Een Offshore Event levert 1 score op met een wegingsfactor van 1,5

Het onderscheid in de scores en wegingsfactor is gemaakt om teams te belonen voor de deelname aan Key Events en Offshore Events.  Dit omdat het in de regel voor deelnemers qua organisatie meer vraagt dan bij deelname aan een evenement dichter bij huis. Hiermee beogen we de competitie te stimuleren.

De keuze voor een wegingsfactor bij Offshore Events is gedaan omdat daarmee het onderscheid gemaakt kan worden tussen een Regionaal Event dat uit een lange baan bestaat en een wedstrijd op zee waar minimaal één nacht in zit. In de toekomst houdt dit ook de optie open om Offshore Events op basis van hun lengte een verschillende wegingsfactor te geven. Voor 2022 geldt een standaard weging van 1,5.

Hoe werkt het  in de praktijk?
Als voorbeeld staat hieronder de uitslag van Team Extra Djinn, gebaseerd op de resultaten die in 2019 in de ORC2 klasse zijn gehaald maar dan vertaald naar de 2022 score methodiek.

De punten in de linker tabel zijn de punten zoals die aan het team zijn toegekend volgens de bestaande Noordzee Club Scoring gesorteerd van hoog naar laag. De enige aanpassing hierin zijn de 25 punten van de Vuurschepen Race die door de wegingsfactor van 1,5 uitkomt op 37,5 punten.

De bovenste twee evenementen gaan qua punten 1-op-1 over naar de rechter kolom waar de meetellende scores (1 en 2) voor de Noordzee Club Verbondsbezem Competitie worden bepaald. De Van Uden Reco Stellendam Regatta is in 2022 een Key Event en telt voor 3 scores mee. De 29 punten van de evenement vullen daarmee de vakjes Score 3 t/m 5. Hetzelfde geldt voor de Oktober Race. Dit is ook een Key Event en vult daarmee Score 6 t/m 8. Score 9 is de laatste score die meetelt in de competitie en die wordt gevuld met de 27 punten van het Delta Weekend. In totaal komt de Extra Djinn hiermee op 265,5 punten.

Wat je ziet in deze opzet is dat om aan het maximum van 9 scores te komen een team in principe voldoende heeft aan deelname aan 3 Key Events. Echter wanneer in een Regionaal Event beter wordt gevaren dan in een Key Event, dan overstijgen de punten van het Regionale Event de punten van het Key Event. De 9 meetellende scores worden zo dus een mix van verschillende evenementen.

 

[1] Cox Sprague scoring: 

Het Cox Sprague percentage van een deelnemer is het totaal aantal punten die een deelnemer in een serie heeft verdiend gedeeld door het aantal eerste plaatsen die de deelnemer had kunnen bereiken door deelname in iedere race. Cox Sprague is gebaseerd op het aantal deelnemers die een race hebben voltooid en is niet gebaseerd op het aantal deelnemers in een serie (event).

 

DNC wordt niet meegeteld: deelnemer niet is gestart

DNS, OCS, BDF, DNF, RAF, DSQ, DNE,  DGM worden geteld: aantal finishers+1

ZPF, SCP, and RDG: wordt via Cox Sprague niet in voorzien.