ORC Declared

Het Watersportverbond en de Noordzee Club bieden een ORC meetbrief aan via een ‘eigen verklaring’: de ORC declared meetbrief (mits er een lijnenplan van je boot beschikbaar is in de internationale ORC database of aangeleverd kan worden door de ontwerper).

Wat zit er achter?

In de internationale ORC database is van vele typen boten het lijnenplan en de tuigage bekend. Als je als eigenaar een paar eenvoudige gegevens via een web-formulier opgeeft zal het rekenprogramma van het ORC de ontbrekende gegevens zelf invullen. De handicap die zo ontstaat zal dan niet de beste zijn. Maar deze is nauwkeurig genoeg om competitief aan ORC wedstrijden te kunnen deelnemen.

Voor een ORC Declared meetbrief zijn de E (onderlijklengte) en P maat (voorlijklengte) van het grootzeil en de voorlijklengte en de LPG maat (lengte loodlijn schoothoek naar voorlijk) van het voorzeil voldoende. Deze kunnen ook door een zeilmaker worden geleverd. Van de spinnaker/ gennaker hoef je alleen de oppervlakte op te geven. Meer informatie over de waarde op het aanvraagformulier kun je vinden op de website van het ORC, www.orc.org onder measurements.

Naar een ‘betere’ handicap

Hoe meer maten van je boot gemeten worden, hoe nauwkeuriger de handicap wordt bepaald. Het ORC maakt van vele variabelen gebruik om de rating te bepalen. Op het aanvraag formulier worden maar een beperkt aantal waardes opgevraagd, zoals enkel de oppervlakte van de spinnaker / gennaker. De ontbrekende waardes worden conservatief gecalculeerd.

Laat je boot ORC Club meten door een erkende meter en de zeilen door een erkende zeilmaker, dan kan de rating nauwkeuriger bepaald worden. Dit geeft een betere handicap. Een ORC meting vraag je aan via: http://zeilen.watersporters.nl/wedstrijdzeilen/ratingklassen/orcinformatie/

De ORCi(nternational) meetbrief gaat nog een stapje verder

Dan worden ook de schroefinstallatie, het mastgewicht en de stabiliteit gemeten. Dat levert de meest nauwkeurige meting van een boot met veelal een gunstiger handicap. Een ORCi meetbrief is vereist voor deelname aan EK’s en WK’s.

Ook als je niet aan deze wedstrijden deelneemt kan je wel (deels) dit soort metingen laten uitvoeren. Met elke ORC meetbrief kun je in Nederland aan alle ORC wedstrijden deelnemen.

Hoe vraag je een ORC Declared meetbrief aan?

  1. Vul het web-formulier op de site van het Watersportverbond in. Vraag indien gewenst hulp van een van de klassenmeters. En kijk op www.orc.org voor meer informatie.
  2. De meetbrief krijg je toegestuurd van het Watersportverbond inclusief een zeilnummer, voorzie de zeilen van dit nummer.
  3. Vraag een persoonlijke wedstrijdlicentie aan als verantwoordelijke persoon en een bemanningslicentie voor de bemanning.
  4. Vaar je eerste wedstrijd.

Wat kost dit?

In 2017 nemen Watersportverbond en NoordzeeClub een groot deel van de kosten op zich en kost de ORC Declared meetbrief slechts 25 euro.

De Noordzee Club wil meer boten gemeten hebben. Daartoe worden groepsmetingen georganiseerd. Als je de boot in een gratis groepsmeting laat meten tot ORC Club en je lid wordt van de Noordzee Club is het eerste jaar lidmaatschap gratis.

De kosten van een ORC Club meetbrief, ORCi meetbrief en de meetkosten zijn te vinden op de website van het Watersportverbond (www.watersporters.nl)

Meer informatie over de andere klassen:

Veel gestelde vragen