Verbondsbezem & Jaarprijzen

De afgelopen jaren werd de Verbondsbezem uitgereikt aan de winnaars van de IRC 1 t/m 3, ORC 1 t/m4, en Double Handed. Zij ontvingen elk, naast de wisselbeker, ook een bezem als symbool van het ‘schoon vegen’ van de zee van concurrentie. De jaarprijzen voor alle klassen houden we in stand houden, maar de Verbondsbezem is daar als een soort ‘supercup’ over alle klassen heen, aan toegevoegd. Dus er zijn drie bezems te winnen: IRC, ORC en Double Handed. 

De wedstrijdorganisatie kan er voor kiezen om met flexibele startgroepen te werken, om velden van gelijke grootte te bereiken. Elk event telt als 1 score, er is dus geen weging meer. En voor elke boot tellen de beste drie scores. Aan het eind van het seizoen wordt een gouden, zilveren en bronzen Bezem uitgereikt aan de overall nummers 1, 2 en 3 van de ORC-klassen (1 t/m 4), van de IRC -klassen (1 t/m 3) en van de ORC Double Handed klasse. De Noordzee Club scoring blijft gehandhaafd om de uitslagen van de verschillende events bij elkaar op te kunnen tellen. En bij een gelijke score telt het onderlinge resultaat, als deze boten tegen elkaar hebben gevaren. Mocht dat niet het geval zijn, dan geeft de grootte van de velden de doorslag (winst in een groter veld telt zwaarder dan winst in een kleiner veld).

ORC 1 (2023)

1. DNX
2. Jack Rabbit
3. Moana

Klassement

ORC 2 (2023)

1. Flying Dolphin
2. Extra Djinn
3. Warp 5

Klassement

ORC 3 (2023)

1. White Hawk
2. For Fun
3. Que Guapa

Klassement

ORC 4 (2023)

1. Furie
2. Foolproof
3. Yamahoela

Klassement

IRC 1 (2023)

1. Van Uden
2. Moana
3. Raquero

Klassement

IRC 2 (2023)

1. Flying Dolphin
2. Roseta
3. Warp5

Klassement

IRC 3 (2023)


1. Extra Djinn
2. White Rabbit
3. CSI Rakker

Klassement

DQTC (2023)


1. Second Wave
2. Furie
3. Foolproof

Klassement

Verbondsbezem ORC (2023)

1. Flying Dolphin
2. Extra Djinn
3. DNX

Klassement

Verbondsbezem IRC (2023)

1. Van Uden
2. Moana
3. Raquero

Klassement

Verbondsbezem DH (2023)

1. Ajeto
2. Firestorm
3. Skeef

Klassement