Verbondsbezem & Jaarprijzen

De afgelopen jaren werd de Verbondsbezem uitgereikt aan de winnaars van de IRC 1 t/m 3, ORC 1 t/m4, en Double Handed. Zij ontvingen elk, naast de wisselbeker, ook een bezem als symbool van het ‘schoon vegen’ van de zee van concurrentie. De jaarprijzen voor alle klassen houden we in stand houden, maar de Verbondsbezem is daar als een soort ‘supercup’ over alle klassen heen, aan toegevoegd. Dus er zijn drie bezems te winnen: IRC, ORC en Double Handed. 

De wedstrijdorganisatie kan er voor kiezen om met flexibele startgroepen te werken, om velden van gelijke grootte te bereiken. Elk event telt als 1 score, er is dus geen weging meer. En voor elke boot tellen de beste drie scores. Aan het eind van het seizoen wordt een gouden, zilveren en bronzen Bezem uitgereikt aan de overall nummers 1, 2 en 3 van de ORC-klassen (1 t/m 4), van de IRC -klassen (1 t/m 3) en van de ORC Double Handed klasse. De Noordzee Club scoring blijft gehandhaafd om de uitslagen van de verschillende events bij elkaar op te kunnen tellen. En bij een gelijke score telt het onderlinge resultaat, als deze boten tegen elkaar hebben gevaren. Mocht dat niet het geval zijn, dan geeft de grootte van de velden de doorslag (winst in een groter veld telt zwaarder dan winst in een kleiner veld).

ORC 1 (2023)

1. DNX
2. Moana
3. Van Uden

Klassement

ORC 2 (2023)

1. Flying Dolphin
2. Extra Djinn
3. Warp 5

Klassement

ORC 3 (2023)

1. WHite Hawk
2. Que Guapa
3. Dicke Bank

Klassement

ORC 4 (2023)

1. Furie
2. Foolproof
3. Yamahoela

Klassement

IRC 1 (2023)

1. Van Uden
2. Moana
3. Narwal

Klassement

IRC 2 (2023)

1. Flying Dolphin
2. Roseta
3. Letitgo3

Klassement

IRC 3 (2023)


1. Extra Djinn
2. SailSelect
3. Fever

Klassement

DQTC (2023)


1. Second Wave
2. Furie
3. Foolproof

Klassement

Verbondsbezem ORC (2023)

1. Flying Dolphin
2. DNX
3. Extra Djinn

Klassement

Verbondsbezem IRC (2023)

1. Van Uden
2. Moana
3. Flying Dolphin

Klassement

Verbondsbezem DH (2023)

1. Ajeto
2. Firestorm
3. Eau-J

Klassement