Wedstrijdorganisatie

We hebben het allemaal wel meegemaakt – lang wachten tussen wedstrijden door, een startlijn die er scheef in ligt, onduidelijke marifoonberichten of een 5 minuten-sein dat niet afgeteld wordt.. Foeteren op de wedstrijdleiding ligt dan voor de hand.

Voorbereiding
Als deelnemer heb je het misschien niet altijd in de gaten, maar het organiseren van een wedstrijd is nog niet eenvoudig! Het is voor een wedstrijdcomité niet alleen een kwestie van een goede baan uitleggen, de startprocedure inzetten en de finishtijden noteren. Nee, het echte werk begint al ver daarvóór. De organiserende vereniging meldt de wedstrijd (meestal) aan bij manage2sail of een vergelijkbare inschrijftool. Het wedstrijdcomité stelt vervolgens tijdig in overleg met de organiserende vereniging de wedstrijdbepalingen (Notice of Race of NoR) op, die online gepubliceerd worden. Deze zijn meestal gebaseerd op standaard sjablonen van World Sailing, maar een vereniging mag daar van afwijken. Deelnemers kunnen op basis van de NoR besluiten al dan niet in te schrijven. De NoR wordt gevolgd door de Sailing Instructions (SI), waarin alle details van de wedstrijden worden vastgelegd. Ook deze zijn vaak gebaseerd op een standaard sjabloon van World Sailing.

En dan is het zover: race day!
De wedstrijdorganisatie zorgt dat er een startschip, voldoende ribs, boeien (in overeenstemming met de kleuren die zijn vastgelegd in SI) en de juiste vlaggen aanwezig zijn om de wedstrijd te kunnen begeleiden. De wedstrijdleider moet natuurlijk bekend zijn met de startprocedures en hoe hij dient om te gaan met variabelen van wind en stroming. Verder moeten er voldoende vrijwilligers en officials zijn voor de start- en finishschepen, de ribs, de controles en het protestcomité. En als deelnemer is het fijn als je tijdens de wedstrijd kunt vertrouwen op de marifoonbegeleiding. Daarom heeft de Noordzee Club een marifoonprotocol opgesteld, zodat de communicatie over de marifoon bij elke wedstrijd zoveel mogelijk op dezelfde manier plaats vindt. En dus iedereen (deelnemers en wedstrijdcomité) weet waar ‘ie aan toe is.

Onmisbaar
Om te zorgen voor veilige en zo eerlijk mogelijke wedstrijden, kan het wedstrijdcomité de hulp inroepen van klassencontroleurs. Zij kunnen boten controleren op veiligheidsvoorschriften en op meetbriefgegevens, zoals de afmetingen van de zeilen, het gewicht van de bemanning, etc. Verder kan een wedstrijdorganisatie niet zonder protestcomité. Deze juryleden hebben een belangrijke taak om eventuele protesten correct te behandelen. Kennis van de regels en het proces zijn is voor hen uiteraard essentieel.

Onvoorzien
En ook al heb je als wedstrijdcomité alles tot in de puntjes voorbereid; op de dag zelf is er altijd wel iets dat anders loopt dat voorzien. Er is geen wind, er is teveel wind, het anker van het startschip gaat krabben, de baan moet worden verlegd – ook daar kennen we allemaal de voorbeelden wel van. Dat betekent dat een wedstrijdcomité ook nog flexibel moet zijn, moet kunnen improviseren en snel moet kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Communicatie en begrip tussen zeilers en de organisatie is daarbij essentieel voor een geslaagd evenement. Wij raden dan ook elke wedstrijdzeiler aan om zich een keer aan te melden als vrijwilliger op het start- of finishschip!

Veel nuttige informatie en downloads m.b.t. de organisatie van wedstrijden zijn te vinden op de site van het Watersportverbond