Vrijwaring

Deelname aan door de Noordzee Club georganiseerde activiteiten c.q. gebruik maken van door de Noordzee Club verstrekte adviezen en diensten geschiedt op eigen risico. De Noordzee Club aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiƫle of immateriƫle schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de activiteiten c.q. door haar verstrekte adviezen en diensten.