Laatste Nieuws

Aankondiging Algemene Ledenvergadering

20 februari - Het bestuur van de Noordzee Club nodigt haar leden uit aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering. De vergadering wordt online gehouden op donderdag 21 maart om 20:00 uur. Uiterlijk 11 maart vind je hier de stukken voor de vergadering. We hopen jullie in grote getalen te mogen begroeten. Je kan je alvast aanmelden voor de Teams uitnodiging. Lees verder

Verenigingen kunnen SW-programma aanvragen

12 februari - Het programma voor het berekenen van de uitslagen van SW-wedstrijden voor 2024 kan door organiserende verenigingen worden besteld. Zij ontvangen dan een licentie op naam van de vereniging, dat een jaar geldig is. De licentie staat toe het programma op maximaal twee computers te installeren, uiteraard binnen de eigen vereniging. Lees verder

ORC Sailor Services

26 januari - Het Offshore Racing Congress (ORC) lanceerde onlangs de ORC VPP 2024 Sailor Services versie 1.00. Met deze nieuwste versie kan iedereen nu 2024 testcertificaten genereren. Met behulp van bestaande meetgegevens (of door sommige meetgegevens te wijzigen) kunnen ORC Club en ORCi test-certificaten worden gegenereerd. Gebruikers kunnen een kopie verkrijgen van elk ORC-certificaat dat vanaf 2009 tot heden is afgegeven, inclusief de ORC Speed Guide en Target Speeds. Lees verder

Wijzigingen in IRC en ORC

22 januari - Jaarlijks vinden in oktober en november de congressen plaats van IRC en ORC, waarbij de verschillende landen voorstellen (submissions) kunnen indienen ter verbetering van de wedstrijdregels. Deze worden tijdens de congressen besproken en na stemming al dan niet aangenomen. Ook dit jaar heeft dat weer geleid tot aanpassing van de regels. Onderstaand geven we de belangrijkste weer. Lees verder

Weather Routing

20 januari - Afgelopen november, tijdens de Dag van het Wedstrijdzeilen, is het al genoemd; ORC verkent de mogelijkheid om Weather Routing Scoring toe te gaan passen. ORC-wedstrijden worden op dit moment gescoord o.b.v. de All Purpose Handicap (APH), die is gebaseerd op een mix van windsnelheden en TWA’s (True Wind Angles) conform de polar op de ORC-meetbrief. Lees verder

meer nieuws (370)