Kielinspecties treffen doel

19 juni 2023 - De door World Sailing verplicht gestelde inspecties blijken zeer zinvol. De één vindt het een overbodige en bureaucratische verplichting, een ander ziet wel degelijk het nut van een kiel- en roerconstructie inspectie. Maar stel dat jij de eigenaar bent van een vrij jonge, zeer goed onderhouden wedstrijd-cruiser. Dan is het natuurlijk jammer dat er bij de keuring iets wordt opgemerkt.

Anderzijds, de keuring zorgt er daarmee wél voor dat het mankement aan het licht komt. Je kunt dit vervolgens professioneel laten verhelpen, zodat je veilig en met een goed gevoel weer het water op kunt.

Wereldwijd zijn er heel wat ongelukken met dodelijke afloop nodig geweest, voordat World Sailing de kiel- en roerconstructie inspectie verplicht stelde voor zeiljachten die offshore wedstrijden varen. Deze inspectie is sinds januari 2022 verplicht voor wedstrijden onder OSR Cat. 0, 1 en 2. Voor OSR Cat. 3 gold uitstel van een jaar. Daarvoor is de verplichting begin dit jaar ingegaan.

Loszittende kielen
We spreken Vincent de Vries van Triple A Yachting, die zich al vanaf 2020 bezighoudt met kiel- en roerinspecties. “Tijdens zo’n onderzoek beoordeel ik de kielconstructie inwendig en ook uitwendig als de boot op de kant staat. Dit voorjaar voerde ik een groot aantal kiel- en roerconstructie inspecties uit. Eerlijk gezegd vind ik de uitkomsten alarmerend. Het aantal kielen met één of meerdere losse kielbouten lag op bijna 40 procent. Dit betrof schepen op leeftijd, maar ook schepen die nog niet zo lang uit hun verpakking waren. Als daarvoor aanleiding was, voerde ik, in overleg met de eigenaar of de werf, ook Niet-Destructief Onderzoek (NDO) uit op de kielbouten met behulp van ultrasoon techniek. Bij ongeveer 10% van de geïnspecteerde schepen constateerde ik metaalmoeheid, scheurvorming en/of vormen van corrosie zoals spleet- of putcorrosie.”

Invloed van ouderdom en vastlopen
Vincent gaat verder: “Mensen onderschatten wat de tand des tijds kan doen voor materialen als RVS en staal. Dat geldt ook voor de mogelijke gevolgen van zomaar even aan de grond lopen. Eerlijk gezegd verbaas ik me over de staat van sommige schepen. Wat me daarbij nog meer verbijstert is dat er mensen zijn, die toch met hun bemanning de zee op gaan, terwijl de inspectie heeft uitgewezen dat er iets aan hun  schip mankeert. Dat kan, omdat voor Cat. 3 een door een “qualified person” getekend certificaat niet nodig is. Zij ondertekenen het certificaat dan zelf. Dat is in mijn ogen not done.”  

Ultrasone inspectie
De ultrasone inspectie waarover Vincent spreekt, is niet goedkoop. World Sailing stelt deze daarom ook niet verplicht. Vincent: “”Dit onderzoek is zo mogelijk nog belangrijker want defecten in de bouten kun je met het blote oog niet zien. Als zeiler wil je toch weten of de kiel van de boot waarmee je het water opgaat, in orde is. We weten allemaal wat er in een split second kan gebeuren. Breekt de kiel af, dan slaat de boot direct om”.

Mankementen zoveel mogelijk uitsluiten
Alles voorkomen kan niet, maar het doel van alle veiligheidsvoorschriften is zo veel mogelijk mankementen uitsluiten en de veiligheid vergroten. Dit betekent dus inderdaad dat als een inspectie een defect uitwijst, dit direct moe worden gerepareerd. Vincent komt met een praktijkvoorbeeld: “Voor de AZAB heb ik ook een aantal schepen geïnspecteerd. Van een deelnemer kreeg ik te horen dat hij met vlag en wimpel door de best strenge keuring voor de start vanuit Falmouth, was gekomen. Ook de ingevulde en ondertekende certificaten werden gecheckt. Een hiaat dat ik had opgemerkt, was door de eigenaar direct gerepareerd (gedocumenteerd met foto’s voor en na de reparatie). Dit werd nogmaals bekeken. Zo hoort het.“

Ook voor toerzeilers
Vincent adviseert ook toerzeilers de kiel eens in de 5 jaar te laten inspecteren en natuurlijk zeker nadat het schip zwaar aan de grond is gelopen. De belasting van toerboten is in de regel minder zwaar dan van wedstrijdjachten. Als het slecht weer wordt, zoekt een toerboot over het algemeen de haven op, terwijl een wedstrijdboot gewoon doorvaart. Vanuit het oogpunt van goed zeemanschap voldoen veel boten al gauw aan 80 procent van de vereisten. Bovengenoemde inspecties zijn voor alle boten nuttig, dus ook voor cruisers en boten in wedstrijden in Cat. 4 en 5. Voorlopig blijft dat alleen de verantwoordelijkheid van de schipper.

Vincent is nu zo’n tweeënhalf jaar actief als inspecteur: “Al met al zijn de kiel- en roerconstructie inspecties, tot nu toe, zeer zinvol geweest. Ik had nooit verwacht zoveel mankementen tegen te komen en zeker geen zwabberende kielen. Een dergelijke inspectie kan ik iedereen, die met een gerust hart het water op wil, van harte aanbevelen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Offshore Sailing Instructions
Volgens de World Sailing OSR (Offshore Sailing Regulations) bestaat de kiel- en roerconstructie inspectie uit visuele controle, binnen en buiten, als de boot op de bok staat en als hij in de kraan hangt. Zijn er haarscheurtjes zichtbaar, kun je de kiel bewegen, zijn de kielbouten met het juiste moment aangehaald, is er sprake van overmatige roest op en rond de kielbouten in de bilge, loopt er, bij het uit het water hijsen (roest)water tussen de kiel en romp vandaan?

Er is door World Sailing voor deze inspectieregel gekozen om het laagdrempelig te houden en toch de kans te vergroten om verzwakking van de constructie vroegtijdig te ontdekken.

In Cat. 3 mag de inspectie door de eigenaar of een vertegenwoordiger van de eigenaar worden uitgevoerd. Voor Cat. 0, 1 en 2 moet dit worden uitgevoerd door een “qualified person”.

ORC IRC DH DQTC SC SW

Verbondsbezemcompetitie

6 juni 2023 - Al zeven evenementen achter de rug; de Verbondsbezemcompetitie is goed op gang. Met twee grote meerdaagse inshore evenementen en de twee offshores, laat de top ranking maar mini... Lees verder

'Eight bells' ...

20 juni 2023 - Deze week overleed de markante zeilicoon Piet Vroon op 93-jarige leeftijd. Vanwege zijn betekenis voor het offshore zeilen en de Nederlandse watersport in ruime zin was Piet al... Lees verder

>