ORC samenwerking Noord Europa

24 februari 2023 - De Northern Offshore Sailing Federation (NOSF) vergaderde afgelopen weekend in de Kieler Yacht Club. Tijdens dit informele ORC overleg tussen 9 Noord Europese landen besprak men de planning van toekomstige evenementen en mogelijke submissions (voorgestelde verbeteringen) richting het ORC en World Sailing.

Vertegenwoordigers uit Finland, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Letland, Litouwen, Estland, Duitsland en Nederland ontmoetten elkaar in het Duitse Kiel, al waren enkelen genoodzaakt de meeting online bij te wonen wegens een staking op het vliegveld van Hamburg.

De ORC Wereldkampioenschappen, die begin augustus in Kiel worden gevaren, kwamen uitgebreid aan bod, evenals een mogelijke Europese Offshore League. De EOL komt uit de koker van de bedenkers van het format dat in Nederland bekend is onder de naam Eredivisie Zeilen. De gedachte achter een dergelijke competitie is dat clubs uit verschillende landen tegen elkaar kunnen strijden. Het idee is om met 12 tot 20 one-design schepen (ca. 30 ft) in verschillende etappes een wedstrijdserie te zeilen, waarbij een team zich voor één of meer etappes committeert. De organisatie onderzoekt nu bij de deelnemende landen of er animo is, en is in gesprek met een aantal werven over het verkrijgen van de benodigde zeilboten.

De ontwikkeling van het offshore zeilen in de diverse landen werd op een rijtje gezet en specifiek is stilgestaan bij de uitdaging van eerlijke wedstrijden op basis van Yardstick-achtige handicaps in diverse landen. In Nederland hebben we SW als eenvoudig Yardstick-handicap systeem. Dit systeem is kosteloos voor de zeilers en redelijk informeel, wat maakt dat binnen clubs redelijk wat vrijheid is in de toepassing ervan. In andere landen zijn er vergelijkbare systemen, die echter een meer formeel karakter kennen. Er wordt dan bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de lokale zeilfederatie voor het uitgeven van handicapcertificaten. Deze certificaten kosten in de regel ook een bescheiden bedrag.
In tegenstelling tot de Yardstick-achtige systemen, is ORC een open, transparant en op wetenschap gebaseerd systeem. Binnen de NOSF-bijeenkomst werd de suggestie geopperd te verkennen of en hoe de 'Yardstick deelnemer' meer kan profiteren van de voordelen van ORC. Wordt vervolgd!

ORC DH SC

Seminar 3D-rompscanning

2 februari 2023 - Op uitnodiging van de Noordzee Club (NZC) en het Watersportverbond werd op 21 en 22 januari een seminar ‘3D-rompscanning’ georganiseerd. Een internationale delegatie, bestaande... Lees verder

International Women's Day

8 maart 2023 - Op deze International Women’s Day zijn wij als Noordzee Club bestuur zeer blij dat we sinds het 75-jarig jubileumjaar, voor het eerst meer vrouwelijke dan manlijke bestuurders h... Lees verder

>