Verbondsbezemcompetitie

26 december 2022 - De Noordzee Club maakt zich hard voor veilige en eerlijke wedstrijden met grote velden, maar de ORC/IRC-velden kleiner zijn geworden. Vandaar ook dat de NZC, na uitgebreid contact met haar leden, zich opnieuw genoodzaakt ziet om voor een andere opzet van de competitie te kiezen. Afgelopen jaar zeilde 80% van de boten die meededen voor de Verbondsbezemcompetitie twee events. Met deze nieuwe opzet hopen we jullie te verleiden om aan minimaal drie events mee te doen!

De nieuwe opzet:

 • Verbondsbezem: de winnaar van de jaarcompetitie in een klasse is niet automatisch meer de winnaar van de Verbondsbezem. In 2023 wordt er over de klassen heen gekeken naar de boten die overall de meeste punten hebben behaald, een 'supercup'. Daarbij worden gouden, zilveren en bronzen Verbondsbezems uitgereikt in drie categorieën: ORC Full Crew (klassen 1 t/m 4), IRC Full Crew (klassen 1 t/m 3) en ORC Double Handed.

 • Flexibele startgroepen: om grotere velden te bereiken worden de startgroepen niet meer volgens de klassegrenzen ingedeeld, maar maakt het wedstrijdcomité velden van ongeveer gelijke aantallen. Afhankelijk van het aantal deelnemers kan dit dus een, twee of meer startgroepen (ORC A, B, C…) betekenen. Tot en met 12 boten adviseren we om één startgroep aan te houden. Bij de Nationale Kampioenschappen blijven uiteraard de officiële klassengrenzen van kracht.
  • Een schipper kan verzoeken om in de andere startgroep ingedeeld te worden. Het wedstrijdcomité denkt hierin mee, doch heeft wel de eindbeslissing.

 • Puntentelling: elk event telt als 1 score, er is dus geen weging meer. Een offshore telt 1 keer mee, maar ook het overall-klassement van een weekend van twee of drie dagen met meerdere inshore wedstrijden telt ook als 1, evenals langere eendaagse wedstrijden (≥ 50 NM). De punten die je in je startgroep verdient, vormen de basis voor de jaarcompetitie, waarbij de beste drie scores meetellen.
  • Het aantal events waarbij punten kan worden gescoord is behoorlijk uitgebreid. Hierdoor wordt de mogelijkheid gecreëerd om met drie wedstrijden in regio Noord of Zuid, maar ook met drie offshore wedstrijden of juist drie inshore wedstrijden, mee te dingen naar de Verbondsbezem ‘nieuwe stijl’.
  • De Noordzee Club scoring blijft gehandhaafd om de uitslagen van de verschillende events bij elkaar op te kunnen tellen. Bij een gelijke score telt het onderlinge resultaat, als deze boten tegen elkaar hebben gevaren. Mocht dat niet het geval zijn, dan geeft de grootte van de velden de doorslag (winst in een groter veld telt zwaarder dan winst in een kleiner veld).
 • Klassenindeling: in lijn met de ORC Rules and Regulations vindt de klassenindeling voortaan plaats op basis van APH in plaats van GPH. De APH is over alle windsterktes berekend, terwijl GPH veel meer nadruk legt rond de 8 tot 12 knopen. Met een klasse-indeling op basis van APH ontstaat dus een betere benadering van de werkelijkheid.
  • De overgang van ORC 2 naar ORC 3 komt te liggen op APH 570 (dit komt ongeveer overeen met een GPH van 640). Hiermee beoogt de Technische Commissie de ORC 2 klasse iets groter te maken en zo ook een mooi veld op de Noordzee te hebben. Bij deze beslissing is heel goed gekeken naar het aantal deelnemers bij de verschillende wedstrijden in 2022.
  • Boten die zeer dicht in de buurt van een klassegrens zitten (~ 0,5% op APH), kunnen per mail een verzoek doen bij de Noordzee Club om in de andere klasse deel te nemen voor de jaarprijzen (wisselbekers) en NK’s (wedstrijden@noordzeeclub.nl).

 • Aanvullende wijzigingen: voor Full Crew wedstrijden voor de Verbondsbezemcompetitie mag 1 extra bemanningslid <18 jaar meezeilen zonder penalty.
ORC IRC DH

Nieuwe bestuursleden

8 december 2022 - Tijdens de korte ALV, die op 19 november jl. plaats vond voorafgaand aan de Dag van het Wedstrijdzeilen, zijn met unanieme stemmen twee nieuwe bestuursleden benoemd. Eva Hermans... Lees verder

Nationale Kampioenschappen

7 januari 2023 - De datums van de Nederlandse kampioenschappen 2023 staan vast. Hierbij zijn we, in overleg met de organiserende verengingen, zoveel mogelijk uitgegaan van de wensen van de zeile... Lees verder

>