Marifoonprotocol

We willen als klassenorganisatie enige lijn brengen in de informatie die al dan niet over de marifoon door de wedstrijdleiding aan de deelnemers van wedstrijden met scherpe jachten wordt gegeven.

Marifoonbegeleiding bij de start van wedstrijden met scherpe jachten heeft al een lange geschiedenis. Zolang er wedstrijden gevaren worden met zeegaande jachten die verplicht moeten zijn uitgerust met een marifoon is er tijdens die wedstrijden in meer of mindere mate van marifooncommunicatie sprake geweest.

Protocol:

 1. Het gekozen marifoon kanaal kan lokaal variëren en dient via de wedstrijdbepalingen aangekondigd te worden. Te denken valt aan de kanalen 72, 8, 74, 77 of ?
 2. Het startschip begeeft zich naar de startpositie en meldt, daar gearriveerd indien nodig zijn positie in breedte en lengtegraden aan de uitvarende wedstrijdjachten,
 3. Eenmaal in positie geeft het startschip op gezette tijden een tijdcontrole en indien nodig haar positie door. Beginnend een uur voor de start zodat de deelnemers een horloge checken kunnen uitvoeren.
 4. Bij een afwijking van de starttijd zoals gepubliceerd in de wedstrijdbepalingen en bij elke volgende start in een dagserie zal een half uur en 15 minuten voor het begin van elke start het verwachte starttijdstip worden medegedeeld.
 5. Het tijdstip vijf minuten voor het waarschuwingsein voor de eerste start zal worden afgeteld. De laatste vijf seconden meetellen 5,4,3,2,1 top.(time)
 6. Het waarschuwingssein en de start van een wedstrijd in een serie zullen worden afgeteld daarbij worden de laatste vijf seconden meegeteld. Zie boven 5,4,3,2,1, top
 7. Na het waarschuwingssein 5 minuten voor de start zal aan de deelnemers van de desbetreffende race worden medegedeeld welke seinen op startschip zijn bevestigd.
  1. de betreffende klasse(n) in startgroep
  2. baan info(aantal lussen)
  3. koers naar bovenboei
  4. afstand tot de bovenboei
 8. Het afbreken van de startprocedure zal worden meegedeeld. De start is afgebroken, the start has been aborted.
  Bij goede start All clear.
 9. Bij een algemene terugroep zullen de woorden Generall recall meermalen worden omgeroepen.
 10. Bij een individuele terugroep zal het woord X ray worden gebruikt. De zeilnummers (of naam) van de desbetreffende jachten worden omgeroepen. X ray voor … jachten, de nummers zijn enz, Dit alles bij voorkeur binnen een minuut, maar in ieder geval zo snel als mogelijk. Aan de teruggekeerde jachten wordt meegedeeld dat de herstart reglementair is verlopen: All yachts clear.
 11. Tijdens de wedstrijd wordt op het service kanaal uitgeluisterd naar mededelingen van deelnemers, zoals het door hen verlaten van de wedstrijd of assistentie aanvragen bij eventuele ongelukken of nood situaties.
 12. Het doorgeven van baan wijzigingen kan via de marifoon worden gemeld maar de meeste schepen hebben na de startprocedure de marifoon uit of op een laag pitje staan. Dit gezien het storende effect van een luid bijstaande marifoon. Dus gebruikelijke procedure.

Waarom dit protocol?

Het principe lijkt eenvoudig, maar toch heeft het marifoongebruik menige wedstrijdorganisatie al heel wat hoofdbrekens bezorgd. De vrees dat, door onjuiste informatie via de marifoon, de deelnemers op een verkeerd spoor gezet worden en daardoor door de jury terecht gewezen te worden achtervolgt sommige wedstrijdleiders. Uit ondervraging blijkt echter dat de deelnemers marifoonbegeleiding voor de start buitengewoon weten te waarderen. Een goed uitgevoerd marifoonprotocol zal de deelnemers meer zekerheid verschaffen voor de start en zeker kunnen bijdragen aan het voorkomen van diskwalificaties wegens een te vroege start.
Het in dit artikel voorgestelde marifoonprotocol is afkomstig uit de gelederen van wedstrijdzeilers met internationale ervaring, omdat in grote internationale wedstrijden het gebruik van de marifoon bij startprocedures standaard is.

Voordelen van een standaard protocol

Door een vast protocol te hanteren kunnen de zeilers erop vertrouwen dat alle relevante informatie op tijd wordt gegeven. Daardoor wordt voorkomen dat deelnemers overbodige vragen gaan stellen, die hinderlijk zijn voor de wedstrijdleiding en de andere deelnemers.

Dit protocol kan bij de wedstrijden met scherpe jachten in Nederland standaard gebruikt worden, waarin kleine aanpassingen vanwege lokale omstandigheden mogelijk zijn. Hierdoor zullen de zeilers bij alle wedstrijden weten wat er aan informatie van de wedstrijdleiding te verwachten is.
Voor de deelnemers is een kuipluidspreker van de marifoon of een mobiele VHF wel noodzakelijk om optimaal van de voordelen van het marifoonprotocol gebruik te kunnen maken.

Vlaggen bepalen, marifoonprotocol aanvullend

De procedures voor het verloop van zeilwedstrijden zijn vastgelegd in de Regels voor Wedstrijdzeilen, deel 3.
De communicatie tijdens deze wedstrijden met de deelnemers en het wedstrijdcomité vindt plaats d.m.v. vlaggen en geluidsseinen.
Deelnemers kunnen door de afmetingen van de boten en de lengte van de startlijn de visuele en geluidsseinen niet altijd goed waar te nemen.
Het is tegenwoordig internationaal gebruikelijk om de marifoon als extra communicatiemiddel te gebruiken.
De marifoon is echter voorlopig geen vervanging van de voorgeschreven seinen. Het mislukken van de marifooncommunicatie is dan ook nooit reden voor verhaal. Dit protocol is opgesteld om wedstrijdleiders een leidraad te verschaffen tot een doeltreffend gebruik.

Naschrift: Dit protocol is gemaakt om voor zeilwedstrijden met kajuitzeiljachten een eens- luidende procedure toe te passen en beschrijft de voorwaarden waaraan een degelijke marifoon communicatie dient te voldoen. Een persoonlijke noot als toevoeging is altijd mogelijk maar de communicatie met de deelnemers is kort en zakelijk, vriendelijk en niet neerbuigend. De deelnemers worden verzocht zich zoveel mogelijk van marifoon gebruik te onthouden. Met een goede uitvoering van de marifoonprocedure door de wedstrijdleiding is dit goed mogelijk.

Noordzee Club
April 2019