ORC en IRC klassenindeling 2024


De klassenindeling voor 2024 is als volgt:
 

Klasse

Klassengrenzen

Klasse

Klassengrenzen

ORC 1

APH < 532

IRC 1

TCC => 1.050

ORC 2

532 APH < 570

IRC 2

TCC < 1.050

ORC 3

570 APH < 640

IRC 3

TCC < 1.000

ORC 4

APH > 640

 

 


Belangrijk is te melden dat boten, indien zij in ORC en in IRC willen dubbel scoren, de boot tijdens de wedstrijden moet voldoen aan zowel de IRC- als aan de ORC meetbrief.

Conform ORC regel 206.2 schrijft de Noordzee Club in afwijking van ORC regel 206.1 de volgende aantallen voorzeilen en spinnakers voor die maximaal aan boord mogen zijn tijdens het wedstrijdzeilen:

 

ORC 1

ORC 2

ORC 3

ORC 4

ORC 2H

Voorzeilen

7

5

5

5

6

Spinnakers

5

4

4

4

4

De overige aantallen blijven dus ongewijzigd conform de ORC regels.

Deze afwijking van regel 206.1 is nodig omdat de CDL indeling die ORC hanteert niet goed overlapt met onze APH indeling. Daardoor zouden binnen één klasse verschillende aantallen zeilen zijn toegestaan.

Belangrijk: Indien een schip naast ORC ook onder IRC wil scoren, dan geldt het laagste aantal op één van beide meetbrieven.

Dispensatie
Schepen die zeer dicht in de buurt van een klassengrens zitten (~ 0,5% op APH), kunnen een schriftelijk verzoek doen bij de Noordzee Club om in de competitie in de andere klasse deel te nemen.