ORC Specialist Technische Commissie

10 juli 2023 - Alle kennis over IRC, ORC en SW zit bij de Technische Commissie. Deze bestaat uit 10 specialisten, elk met zijn eigen expertise. Na ruim twee decennia wil de ORC Support officer het stokje doorgeven en een volgende generatie een kans geven. Heb je interesse en wil je jezelf inzetten voor de NZC, lees dan hier verder!

Wat doet de Technische Commissie

De TC leden komen vanuit verschillende disciplines. Denk bijvoorbeeld aan een ontwerper, een verbondsmeter, een zeilmaker, mensen met kennis van de verschillende ratingsystemen etc. Ze ondersteunen de leden met advies over metingen, rating en veiligheid. Dat doen ze via bijeenkomsten, website en nieuwsbrieven. Ook organiseren ze, al dan niet in samenwerking met de Rating Office van het Verbond, groepsmetingen en -wegingen van boten van leden. De TC analyseert actuele ontwikkelingen, beoordeelt of boten met de juiste rating varen en of de waarden op de meetbrief correct zijn. Ze hebben scratch sheet ontwikkeld, een rekensysteem waarmee leden kunnen zien hoeveel sneller ze moeten varen dan hun concurrenten.  Kortom, de TC is een soort ‘kennisbank voor zeilers’.

ORC Support officer

ORC is een ratingsysteem om verschillende typen jachten op een zo eerlijk mogelijke manier wedstrijden tegen elkaar te laten varen. De ORC ratingberekening is gebaseerd op gegevens van romp en tuigage. De ratingbepaling is objectief en calculeert de theoretische snelheid van de boot in diverse omstandigheden. Het systeem is eigendom van en wordt ontwikkeld en beheerd door het internationale Offshore Racing Congress (ORC). Als klassenorganisatie vertegenwoordigt de Noordzee Club de Nederlandse certificaathouders bij dit Congress.

Als ORC Support officer speel je een belangrijke rol in het doen van verbetervoorstellen (submissions) voor de ORC-rating, die vervolgens namens Nederland worden ingebracht. Alle deelnemende landen (bij ORC zijn dat er 46) kunnen deze submissions indienen. Deze worden tijdens het jaarlijkse ORC Congres uitgebreid besproken en aangenomen dan wel afgewezen. Daarnaast help je de NZC-leden met het aanvragen van (proef)meetbrieven en geef je advies over hoe ze hun rating kunnen verfijnen, wat het effect is van een wijziging aan hun boot, etc.

We begrijpen dat je mogelijk nog niet helemaal thuis bent in het ORC-ratingsysteem. Dat is geen probleem! De huidige ORC-Support officer heeft aangegeven zijn opvolger (indien nodig) wegwijs te willen maken en is dus nog voor vragen beschikbaar. Een goede achtergrond in deze materie is zeker een pré.

Heb je interesse in de ORC-rating, wil je jezelf erin verdiepen en je inzetten voor aantrekkelijke en eerlijke wedstrijden, aarzel dan niet: meld je aan! Wil je meer weten over deze functie, dan kan je terecht bij de voorzitter van de Technische Commissie Willem Ellemeet (TC@NoordzeeClub.nl).


'Eight bells' ...

20 juni 2023 - Deze week overleed de markante zeilicoon Piet Vroon op 93-jarige leeftijd. Vanwege zijn betekenis voor het offshore zeilen en de Nederlandse watersport in ruime zin was Piet al... Lees verder

Ken jij de Noordzee CLub?

14 juli 2023 - Er zijn nog steeds IRC/ORC certificaat houders die geen lid zijn van de Noordzee Club. Door alle privacywetgeving is het voor ons heel moeilijk om deze zeilers te bereiken. En n... Lees verder

>