Ken jij de Noordzee CLub?

14 juli 2023 - Er zijn nog steeds IRC/ORC certificaat houders die geen lid zijn van de Noordzee Club. Door alle privacywetgeving is het voor ons heel moeilijk om deze zeilers te bereiken. En nu de SW-klasse ook onder de NZC valt, hebben we hetzelfde probleem ten opzicht van deze zeilers. Vandaar dat we vragen dat jullie, de leden, onze ambassadeur willen zijn. Op deze site hebben we een artikeltje toegevoegd, om een eerste indruk te geven.

Bijna iedereen heeft wel eens gehoord van de Noordzee Club (NZC), of herkent het logo dat overigens onlangs is vernieuwd. Veel wedstrijdzeilers op een kajuitboten of een sportboot zijn NZC- lid. Maar wat voor club is de NZC  nu eigenlijk? Gewoon wat zeilers bij elkaar? Of juist alleen maar booteigenaren, die voor de gezelligheid bij elkaar komen om over het wedstrijdzeilen te praten en informatie uit te wisselen? We leggen het graag aan je uit.

Vorig jaar vierden we ons 75-jarig jubileum, want, inderdaad de NZC startte in 1946. Het initiatief daartoe kwam van een groep booteigenaren die de Fastnet race zeilden. Ze wilden met de NZC in Nederland het wedstrijdzeilen op zee promoten. Sinds die tijd is het zeilen, en dan vooral het wedstrijdzeilen, veel veranderd, en daarmee ook de NZC. Toch blijft het promoten van het wedstrijdzeilen nog steeds één van onze belangrijkste doelen.

De groei van het wedstrijdzeilen
Vanaf de zeventiger jaren groeiden de wedstrijdvelden langzaam maar gestaag. Zo tegen de eeuwwisseling deden in de grootste klasse wel meer dan honderd boten mee. Je begrijpt dat daarmee ook de vraag toe nam naar duidelijke wedstrijdregels en regels ten aanzien van de veiligheid.
Bijna geen één boot is hetzelfde en om dan toch eerlijk tegen elkaar te kunnen strijden, werken we met ratingsystemen. Internationaal zijn er door de jaren heen diverse systemen voorbij gekomen; via IOR en IMS kwamen we uiteindelijk tot de huidige IRC en ORC ratingsystemen. In alle landen zeilt men volgens de regels die internationaal worden opgesteld. Alle landen zijn ook betrokken bij de besluiten die leiden tot deze regels. Dit is een doorlopend proces. Tot 2006 hield het Watersportverbond zich daar voornamelijk mee bezig. Daarna werd de NZC de klassenorganisatie voor IRC- en ORC-gemeten boten. Met ingang van 2023 is daar ook de SW-klasse bijgekomen. Hiervoor worden de regels nationaal vastgelegd, al probeert men ook over de grenzen te kijken voor het maken van afspraken. Het is namelijk gewoon fijn dat de regels hetzelfde zijn, als je bijvoorbeeld toevallig een clubwedstrijdje in Alicante zeilt.


Klassenorganisatie
Samengevat, de belangrijkste taak van de NZC als klassenorganisatie is ervoor zorgdragen dat de zeilwedstrijden eerlijk en veilig verlopen. Met name op grotere evenementen ondersteunen we de klassencontroleurs. Zij gaan na of de meetbrieven juist zijn en of de boten voldoen aan de geldende Offshore Safety Regulations categorie. Het spreekt daarbij voor zich dat de voorschriften voor een wedstrijd op het IJsselmeer (Safety Categorie 4) anders zijn dan die van bijvoorbeeld de Vuurschepen Race op de Noordzee (Cat. 3 met reddingsvlot). Kortom, de NZC maakt zich hard voor kwalitatief goede wedstrijden waar de belangen van onze leden, de zeilers, centraal staan.

Rating
Alle kennis over de ORC, IRC en SW zit bij onze Technische Commissie (TC). Via de website, bijeenkomsten en nieuwsbrieven proberen we deze kennis bij de zeilers te krijgen. Voor concrete vragen, twijfel over je rating, vragen over hoe je rating te verfijnen of voor een proefmeetbief, staan onze specialisten voor je klaar.
Op verzoek van en in samenwerking met het Watersportverbond, verzorgen we groepsmetingen en -wegingen van de boten van NZC-leden. Zo vond er afgelopen winter bij enkele boten een 3D-rompscanning plaats omdat er onzekerheid was ontstaan over de juistheid van de rating. Dit gold ook voor langkielers. Binnen ORC werd er - op verzoek van Nederland - een onderzoek uitgevoerd met als conclusie dat het zwaartepunt van de langkielers lager ligt dan binnen de rating werd vermeld. Dit is nu ook internationaal aangepast.   


Seizoenscompetitie

Binnen het zomerseizoen varen we voor de seizoenscompetitie . De winnaars huldigen we tijdens een gezellige en grootse prijsuitreiking. Naast de winnaars per ORC, IRC en de Double handed klasse, huldigen we de overall Verbondsbezem kampioenen en de winnaars van de prestigieuze jury awards, waaronder de Coolhaas-prijs voor de beste lange afstand prestatie, de Flipperkast Trofee voor Jong Talent en de Shorthanded Awards.
Natuurlijk vinden we het sociale aspect van het wedstrijdzeilen zeker zo belangrijk. Daarom organiseren we, naast de jaarlijkse ‘Dag van het Wedstrijdzeilen’, tal van NZC-borrels tijdens de evenementen, het Zeilerscafé en de gezelligste lunch van het jaar, na afloop van de Vuurschepen Race, bij de Butt & Oyster in Pin Mill, Engeland.

De Noordzee Club is er voor haar leden. Wij kunnen dit uiteraard niet doen zonder hun steun. We nodigen je, als eigenaar of bemanningslid van een IRC, ORC of SW zeiljacht, dan ook graag uit om lid te worden. Voor slechts € 35,- per jaar help je ons zodat wij onze taken voor de wedstrijdzeilers - en dus ook voor jou - kunnen uitvoeren. Meer informatie vind je op onze website. Direct aanmelden kan hier.

 

ORC IRC DH DQTC SW

ORC Specialist Technische Commissie

10 juli 2023 - Alle kennis over IRC, ORC en SW zit bij de Technische Commissie. Deze bestaat uit 10 specialisten, elk met zijn eigen expertise. Na ruim twee decennia wil de ORC Support officer... Lees verder

Dutch Quarter Ton Cup succesvol

13 september 2023 - Dit jaar is de 11e editie van de DQTC verzeild, de jaarprijs voor de 1/4 tonners. Vorig jaar werd de jubileumeditie nog onder ORC verzeild en stonden er (slechts) 11 boten in de... Lees verder

>