Veiligheidsbeleid in 2024

19 januari 2024 - Safety is altijd één van de belangrijkste onderwerpen, ook op de internationale IRC/ORC congressen. Een belangrijke wijziging voor 2024 betreft de Double Handed boten. Zij zijn verplicht 24/7 een PLB bij zich te dragen en in de kuip een display te hebben met een MOB-mogelijkheid. Dit betreft de wedstrijden in OSR Cat. 1 t/m 3. Er zijn ook kleine wijzigingen wat betreft de stabiliteit (SSS/AVS en STIX) en er zijn veranderingen doorgevoerd aan de VHF-kanalen.

Iedere wedstrijdzeiler kent wel de veiligheidsinspecties die bij evenementen worden uitgevoerd. Vaak worden deze als ‘gedoe’ ervaren, maar ze dienen wel degelijk een doel. De organiserende vereniging heeft er immers het belang bij dat een wedstrijd zonder veiligheidsincidenten verloopt. En uiteraard is dit ook in het belang van de deelnemers! Mede door de toename van het aantal safety checks en het goede werk van de inspecteurs tijdens diverse wedstrijden zien we een verbetering van de bewustwording en de kwaliteit en aanwezigheid van de spullen. Maar niet alleen de losse equipment is van belang; ook de constructie van de boot dient veilig te zijn.

Na een aantal eerdere incidenten, soms met dodelijke afloop, zijn het afgelopen jaar kielinspecties ingevoerd voor wedstrijden die gevaren worden onder OSR (Offshore Sailing Regulations) Category 1 t/m 3. Bij diverse boten - niet alleen oudere, maar ook nieuwe - kwamen daarbij mankementen naar voren, zoals loszittende kielbouten, maar ook metaalmoeheid, scheurvorming en/of corrosie. Dit laat zien dat aandacht voor veiligheid zeker geen overbodige luxe is. Dit geldt niet alleen voor ORC/IRC wedstrijden maar ook voor wedstrijden die worden gevaren onder SW. De veiligheidseisen staan los van het meetsysteem.


Internationale regelgeving

De regelgeving met betrekking tot veiligheid is internationaal geregeld en in beheer bij World Sailing. Jaarlijks worden deze regels tegen het licht gehouden en nieuwe technieken/bouwmethoden onder de loep genomen. De uitkomsten worden (waar nodig) verwerkt in een geactualiseerde versie van de Offshore Safety Regulations. Belangrijke wijzigingen voor 2024 zijn:

  • Double Handed zeilers zijn verplicht om 24/7 een PLB bij zich te dragen.

  • Double Handed zeilers in OSR Cat 1 t/m 3 moeten binnen 10 seconden een MOB-alarmknop kunnen indrukken en de positie kunnen monitoren zonder onderdeks te gaan. Dit mag middels een knop of bijvoorbeeld kaartplotter buiten.

  • Een schip moet voldoen aan de stabiliteitseisen conform ISO 12217-2, behalve wanneer het ontwerp gebaseerd is op een eerdere versie van die norm. Dan mag de stabiliteit worden aangetoond d.m.v. STIX/AVS (Stability Index en Angle of Vanishing Stability, beide conform diezelfde ISO 12217-2 norm); de Stability Index conform het ORC Rating systeem; of de IRC SSS Requirements (ISafety and Stability Screening). Dit laatste mag alleen als een boot dateert van voor 1995 (bij Cat 2 wedstrijden) of van voor 2000 (bij Cat 3 wedstrijden).

  • De Heavy Weather jib mag niet meer een zeil zijn wat kan worden gereefd en mag niet groter zijn dan 13.5% van de oppervlakte van de foretriangle (de driehoek tussen de voorkant van de mast, de voorste voorstag en het dek).

Scan de QR code voor de 2024/2025 Draft Offshore Safety Regulations:


Wijziging marifoonkanalen

Daarnaast zijn er een aantal wijzingen doorgevoerd in de marifoonkanalen, als gevolg van de beoogde ingebruikname van het VHF Data Exchange System (VDES). Dit is een nieuw maritiem communicatiesysteem voor digitaal berichtenverkeer. Een aantal marifoonkanalen is niet langer beschikbaar voor analoge spraakcommunicatie en er zijn twee nieuwe kanalen toegevoegd (1027 en 1028). Deze moeten in de marifoon worden geprogrammeerd. Controleer of je marifoon beschikt over VDES kanalenbezetting. Is dit niet het geval dan is vaak een software update nodig. Sommige oudere marifoons zijn hiervoor niet geschikt.
Meer informatie vind je o.a. op de sites van Varendoejesamen.nl, Dekker Watersport en Vrolijk Watersport

Rogier Jacobsen
Safety@NoordzeeClub.nl


ORC IRC DH DQTC SC SW

SW onder de NZC paraplu

18 januari 2024 - Op de Dag van het Wedstrijdzeilen (25.11.2023) ondertekende Hans Colenbrander de overdracht van SW naar de Noordzee Club. Hans wordt geflankeerd door zijn adviseur en vriend Dir... Lees verder

Weather Routing

20 januari 2024 - Afgelopen november, tijdens de Dag van het Wedstrijdzeilen, is het al genoemd; ORC verkent de mogelijkheid om Weather Routing Scoring toe te gaan passen. ORC-wedstrijden worden... Lees verder

>