Weather Routing

20 januari 2024 - Afgelopen november, tijdens de Dag van het Wedstrijdzeilen, is het al genoemd; ORC verkent de mogelijkheid om Weather Routing Scoring toe te gaan passen. ORC-wedstrijden worden op dit moment gescoord o.b.v. de All Purpose Handicap (APH), die is gebaseerd op een mix van windsnelheden en TWA’s (True Wind Angles) conform de polar op de ORC-meetbrief.

Ook al kennen we in Nederland het Triple Number systeem, dat probeert de actuele wind zo goed mogelijk te benaderen; de werkelijke wind wijkt altijd af van de zogenaamde Scoring wind. Maar ook met Triple Number geeft de gekozen indicatie (high, medium, low) de actuele omstandigheden op de baan niet altijd accuraat weer. Zo kan het dus gebeuren, zeker in lange offshores, dat je verliest van een boot die simpelweg het geluk had dat de actuele omstandigheden gunstiger waren voor diens rating.


De beste benadering van de werkelijkheid
De beste manier om in de scoring de werkelijkheid zo dicht mogelijk te benaderen, is gebruik te maken van een mix van windsnelheden en windhoeken die overeenkomt met wat de zeilers ook op het water zien. In de praktijk werkt dit echter niet, omdat het lastig is de data van alle boten te verzamelen en deze dan ook niet alle koersen afdekken. Bovendien kan de race dan alleen achteraf worden gescoord, als alle boten gefinisht zijn. Om die reden onderzoekt ORC nu het gebruik van weersvoorspellingen. Er zijn nog een boel vragen te beantwoorden (o.a. welke provider van grib files moet worden gebruikt, hoe lang voor de start moet de weather routing plaatsvinden, wat gebeurt er als een race wordt uitgesteld of moet worden ingekort), maar de eerste trials laten zien dat uitslagen veel dichter bij de werkelijkheid liggen dan wanneer APH x Course length wordt gebruikt.

Simpel gezegd, werkt het als volgt:

  • Een paar uur voor de start ‘zeilt’ de hele vloot een gesimuleerde race o.b.v. de weersvoorspelling (grib files)

  • Iedere boot kan hierbij zijn eigen optimale route en set ups bepalen

  • Uit de simulatie blijkt voor elke boot de optimised route en Predicted Elapsed Time (PET)

  • Aan de hand van de Predicted Elapsed Time kan voor elke boot - voor de omstandigheden van die race - een Time Correction Factor worden bepaald

  • Elke boot kent voor de start de TCF’s van de andere boten, zodat je ook op het water weet hoe goed je ligt ten opzichte van je concurrenten.

Een analyse van eerdere uitslagen laat zien dat de Predicted Elapsed Time (PET) o.b.v. APH x course length gemiddeld 30% te kort is, terwijl de PET o.b.v. Weather Routing Scoring gemiddeld binnen 5% van de werkelijk gezeilde tijd ligt. Met Weather Routing Scoring wordt recht gedaan aan het feit dat snellere boten niet altijd in dezelfde condities varen als langzamere boten. Zo kan een langzame boot dus toch winnen als de wind wegvalt nadat een snellere boot al is gefinisht.

Als trial zal ORC in 2024 de Wearher Routing Score toepassen bij een aantal offshore ORC kampioenschappen. En tegelijkertijd wordt gewerkt aan de software die nodig is om deze scoringsmethode beschikbaar te maken voor andere organiserende autoriteiten.

Natuurlijk zitten er mitsen en maren aan. Want de weersvoorspellingen zijn niet altijd accuraat. En je moet ook je polar nog zien te varen. Maar desondanks; elke scoringsmethode is slechts een benadering van de werkelijkheid en Weather Routing Scoring lijkt weer een stapje dichterbij het gebruik van de daadwerkelijke omstandigheden op het water voor het berekenen van het klassement.

Meer informatie vind je op de site van ORC: https://orc.org/sailors/news-archive/orc-weather-routing-scoring

ORC

Veiligheidsbeleid in 2024

19 januari 2024 - Safety is altijd één van de belangrijkste onderwerpen, ook op de internationale IRC/ORC congressen. Een belangrijke wijziging voor 2024 betreft de Double Handed boten. Zij zijn... Lees verder

Wijzigingen in IRC en ORC

22 januari 2024 - Jaarlijks vinden in oktober en november de congressen plaats van IRC en ORC, waarbij de verschillende landen voorstellen (submissions) kunnen indienen ter verbetering van de wed... Lees verder

>