Vernieuwde competitie in 2020

1 januari 2020 - Zeilers in ORC en IRC gemeten boten strijden al jaren met veel enthousiasme om de Noordzee Club Verbondsbezem Competitie en Nederlandse Kampioenschappen. De Verbondsbezem is een gezamenlijke jaarprijs van het Watersportverbond en de Noordzee Club. Door teruglopende deelnemersaantallen is aan de Noordzee Club gevraagd na te denken over een verandering van de opzet.

Zeilers in ORC en IRC gemeten boten strijden al jaren met veel enthousiasme om de Noordzee Club Verbondsbezem Competitie en Nederlandse Kampioenschappen. De Verbondsbezem is een gezamenlijke jaarprijs van het Watersportverbond en de Noordzee Club. De laatste jaren klonken er onder de zeilers steeds vaker geluiden dat de competities weer eens aangepast moesten worden. De oude wens om verspreid over het hele land veel wedstrijden tegen elkaar te varen, met een weekend tussenpauze om de boten te kunnen verplaatsen, moest aan de wensen van de huidige tijd gaan voldoen. 

De Noordzee Club (NZC), als klassenorganisatie van de ORC en IRC wedstrijdklassen, inventariseerde de wensen van de zeilers via een enquête. Ook werd er in 2018 volop over gediscussieerd tijdens de jaarlijkse ‘Dag van het Wedstrijdzeilen’, georganiseerd vanuit de NZC voor zeilers en wedstrijd-organiserende verenigingen. Aansluitend op deze discussie werd begin 2019 een Focusgroep gevormd met zeer ervaren en bekende (zee)zeilers met kennis van evenement organisatie en zelf frequente deelnemers aan deze events. Opdracht aan deze focusgroep was het maken van een inventarisatie van de wensen van de zeilers. Op basis van die wensen kwam de focusgroep met een advies aan het bestuur van de NZC voor een vernieuwde, vraag gedreven en laagdrempelige Noordzee Club Verbondsbezem Competitie. Deze competitie komt voort vanuit deelname binnen de ORC, IRC, en TwoHanded jaarcompetitie en welke kan rekenen op een zo groot mogelijk draagvlak binnen de zeilersgroep. Met als uiteindelijk doel het aantrekkelijker maken van het inshore en offshore zeilen in het algemeen zodat de wedstrijdvelden weer groter en sterker kunnen worden.

Presentatie advies en veranderingen
De focusgroep heeft haar bevindingen en advies tijdens de Dag van het Wedstrijdzeilen eind november jl. in het clubhuis van de WV Braassemermeer ook gepresenteerd aan de aanwezigen. Vervolgens presenteerde het bestuur van de NZC hoe ze het advies integraal overneemt en verwerkt in de nieuw gestructureerde Noordzee Club Verbondsbezem Competitie. 

Veranderingen, hoe gewenst en goed ook, roepen ook altijd wat weerstand op en suggesties tot aanpassingen. Zo ook deze veranderingen in de competitie. Het bestuur heeft geluisterd naar alle opmerkingen en suggesties welke tijdens, en voortkomende uit, de Dag van het Wedstrijdzeilen zijn gedaan. Zoveel mogelijk suggesties zijn nu ook verwerkt, zolang ze niet te veel afbreuk doen aan de uitgangspunten.

Uitgangspunten advies
Die uitgangspunten op basis van de wensen van de zeilers en de Focusgroep zijn:

 • Concentratie naar 3 grote “Key” events
  - Breed georganiseerd voor ORC, IRC, TwoHanded tot ongemeten boten
  - Uitstekende organisatie op het water en de wal
  - Aandacht voor jeugd
  - Laagdrempelig
  - Liefst ook NK’s gelijktijdig
  - Events verspreid over het land en het jaar
  - Key Events krijgen in de jaarcompetitie een hogere score t.o.v. Regionale Events
  - Wens om de Key Events potentie te geven door te groeien naar “Cowes Week-achtige” evenementen.
   
 • Regionale Events naast de Key Events
  - Bestaande regionale events blijven enorm belangrijk
  - Kunnen kleiner van opzet zijn en meer richten op regionale zeilers en behoeftes
  - NZC stimuleert samenwerking tussen verschillende Regionale Events
  - Doorgroei naar Key Event status is mogelijk

Het bestuur van de NZC realiseert zich dat niet alle zeilers en organiserende verenigingen al hun wensen ingevuld zagen worden. De uiteindelijke keuze voor de Key Events voor 2020 is op basis van de eerder vermelde criteria en na een zorgvuldig en lang beraad tot stand gekomen. Zo is er voor de ORC-4 klasse in 2020 een uitzondering gemaakt om het verre reizen te beperken. Voor de TwoHanded worden de offshore races, zoals de Veronica Race die na jaren weer op de agenda staat, zwaarder gewogen om naast de stimulans voor de events, ook deze klasse te bedienen. Alles met het doel om het inshore- en offshore zeilen en haar zeilers in Nederland zo breed en goed mogelijk te dienen en te stimuleren.

De Key Events
De gekozen Key Events voor 2020 zijn:

 • Voorjaar: Van Uden Reco Stellendam Regatta
 • Zomer:  North Sea Regatta Scheveningen
 • Najaar: Van Uden Reco Medemblik Regatta


De Regionale Events
Onderstaand de volledige agenda van 2020 met de key events dikgedrukt. Let op: sommige regionale events zijn alleen voor de TwoHanded en of anders specifieke klassen, check de volledige en up-to-date kalender op site van de NZC: noordzeeclub.nl, voor meer informatie:

 • 17-19 april - Van Uden Reco Stellendam Regatta
 • 25 april - 50 Mijl Race                                          
 • 2 / 3 mei - Y-Toren Race                                       
 • 16 / 17 mei - Almere Regatta                                               
 • 16 mei - 40 Mijl van BRU                                     
 • 19 mei - Vuurschepen Race                                                  
 • 22 mei - RORC North Sea Race                                       
 • 30 mei - 1 Juni - North Sea Regatta - NK ORC 1-3
 • 13 / 14 juni - Flevoland Regatta                                          
 • 13 juni - Veronica Race / onderdeel vh Delta weekend                                
 • 19 / 21 juni – Deltaweekend - (3 dagen)                         
 • 11 juli - Colin Archer Memorial Race                                
 • 14 / 16 augustus - Flevo Race
 • 28 / 30 augustus - Damen Breskens Sailing Weekend - (NK IRC 1-3)                        
 • 11 /12 september - 100 Mijl (bba Bruine Bank Race) - NK 2H (part 1)
 • 11-12-13 september - Zuiderzee Regatta - (3 dagen) - NK ORC-4                              
 • 19 / 20 september - Lelystad Regatta            
 • 2-4 oktober - Van Uden Reco Medemblik Regatta - NK 2H (part 2)


Verbondsbezem Competitie 2020
De Verbondsbezems worden uitgereikt aan de winnaars die aan de voorwaarden van zowel de Jaarcompetitie en de Noordzee Club Verbondsbezem Competitie hebben voldaan. Voorwaarden Noordzee Club Verbondsbezem Competitie:

 • Voor ORC/IRC 1-2-3 en TwoHanded tenminste 2 Key Events zijn gevaren, terwijl minimaal 5 deelnemers bij 2 Key Events hebben deelgenomen.
 • Voor ORC 4, minimaal 1 Key Event is gevaren, met minimaal 5 deelnemers bij 2 Key Events.

Voorwaarden Jaarcompetitie in de ORC, IRC en TwoHanded:
•    ORC/ IRC 1-2-3 & TwoHanded: beste 9 scores van de aangegeven wedstrijden.
•    ORC/IRC 4: beste 6 scores van de aangegeven wedstrijden.

•    Een Key Event geeft een waarde van 3 scores 
•    Een Regionaal Event een waarde van 1 score
•    Een offshore wedstrijd (minimaal 1 nacht) een waarde van 1,5 score

De Jaarcompetitie in de ORC, IRC en TwoHanded kent een 1e, 2e en 3e prijs.

Het Competitie reglement met onder andere de exacte scoring en puntentelling worden, zoals gebruikelijk, in het begin van het jaar bekend gemaakt. Hierin worden onder andere het verschil in weging van de Key Events en de Regionale Events, alsmede de weging van offshore wedstrijden, nader toegelicht.

Na elke wedstrijdserie vindt een evaluatie plaats door organisatiecomité, zeilers en de Noordzee Club. Aan het einde van het jaar wordt een totale evaluatie gedaan. Op basis daarvan wordt dan de Jaarcompetitie 2021 en Noordzee Club Verbondsbezem Competitie bepaald.

Nederlandse Kampioenschappen
-
NK ORC 1,2 en 3 worden gevaren tijdens de North Sea Regatta.
- NK IRC  1,2 en 3 worden gevaren tijdens de Damen Breskens Sailing Week.
- NK ORC 4  wordt tijdens de Zuiderzee Regatta in Muiden gevaren.
- NK TwoHanded wordt gevaren over gezamenlijk de 100 Mijl en de van Uden
  Reco Medemblik Regatta.

ORC IRC 2H DQTC

50 jaar Deltaweekend, een feestje waard!

23 december 2019 - Al vijftig jaar het grootste meerdaagse zeilevenement in de Zeeuwse Delta. Dat doet niemand ons na! Dat is de verdienste van al die enthousiaste zeilers, ....................... Lees verder

Goofies nieuwjaars editie met stevige wind en flinke zeegang

5 januari 2020 - De Goofies zeilwedstrijd op de Oosterschelde voor Colijnsplaat was zeker geen makkie voor de schippers en hun bemanning. In het eerste rak met stroom ......... Lees verder

>