Wijzigingen in IRC en ORC

22 januari 2024 - Jaarlijks vinden in oktober en november de congressen plaats van IRC en ORC, waarbij de verschillende landen voorstellen (submissions) kunnen indienen ter verbetering van de wedstrijdregels. Deze worden tijdens de congressen besproken en na stemming al dan niet aangenomen. Ook dit jaar heeft dat weer geleid tot aanpassing van de regels. Onderstaand geven we de belangrijkste weer.

IRC

Niet alleen de Noordzee Club, ook IRC streeft ernaar beter te luisteren naar de wensen van de zeilers. Tijdens het IRC Congres heeft men geprobeerd dit te laten terugkomen in de rule changes voor 2024, niet alleen op technisch vlak maar ook op het gebied van wedstrijdorganisatie.

Voorafgaand aan een race moeten deelnemers een geldig certificaat indienen. Standaard wordt gekeken naar het primaire certificaat. Indien een deelnemer gebruik wil maken van zijn secundaire certificaat (bijvoorbeeld met een specifieke zeilgarderobe) moet hij dat expliciet aangeven. Om meetbriefcontroles tijdens evenementen te vergemakkelijken, dienen alle zeilen te zijn voorzien van een sticker of stempel met daarop de (gemeten) afmetingen.

Tot nu toe nam IRC het aantal headsails niet mee in de rating; er werd alleen gekeken naar het grootste zeiloppervlak (HSA) en langste luff legth (HLUmax). Logischerwijs zijn boten die meerdere voorzeilen meenemen dan in het voordeel, omdat ze bij wisselende omstandigheden flexibiliteit in zeilvoering hebben en omdat ze het maximale zeiloppervlak kunnen vergroten door meerdere voorzeilen tegelijk te voeren. Om dit voordeel beter tot uitdrukking te laten komen in de rating, wordt vanaf 2024 het aantal headsails op de meetbrief vermeld. In een race mag je niet meer zeilen meenemen dan vermeld op het certificaat, m.u.v. een strom jib en/of een heavy weather jib.

Benadrukt wordt dat alle aanwezige 'onboard'-systemen (m.b.t. leven, eten, slapen en opbergen) die meegenomen zijn in de rating, (nog) volledig operationeel moeten zijn op de manier waarop ze bedoeld zijn gebruikt te worden. Ook wordt expliciet benoemd dat stacken niet is toegestaan, tenzij de raceorganisatie in de NoR heeft aangegeven dat dit wel mag.

Voor de wijzigingen en meer toelichting klik hier.

ORC

Ook voor de ORC zijn de nieuwe regels en voorschriften voor het raceseizoen 2024 online beschikbaar. Deze regels bestrijken een reeks van onderwerpen die verband houden met eerlijke handicap races tussen een breed scala aan boottypen, van sportboten tot superjachten tot multihulls. Een samenvatting vind je hier


Velocity Prediction Programme

 • Kleine correctie afvlakken en depoweren zeilen
  (vooral overgang Genua-J3)

 • Bijstelling Headsail set flying coëfficiënt
  (m.n. met voorspellen waar HSF het juiste zeil is in upwind condities)

 • Langkielers stabiliteitsmeting
  (fout ontdekt bij Marieholm IF, afgelopen winter gecorrigeerd. Afwachten meting. In USA vraag over Morgan27: ORR en ORC zouden te veel verschillen)


Vanuit submissions en andere ontwikkelingen:

 • 6% internal balast voor C/R

 • Onderwaterschip komt op certificaat

 • Er komt een factor voor internal mastjack

 • Nieuwe klassenindeling voor kampioenschappen

 • Nieuwe guidance voor het starten van een race
  (organisatorisch)

 • Minimum crew weight scherper (15%)
  (maar er mag altijd 1 persoon van boord stappen)

 • De Polar-tabel wordt uitgebreid tot 24 kn.
  (Let op: je bent niet per definitie sneller.) Dit betekent dat wij ook het effect van Triple Number moeten onderzoeken

 • Men werkt aan de optie Weather Routing
  (trials laten zien dat uitslagen daarbij veel dichter bij elkaar liggen dan de huidige manier APH x CL)

ORC IRC DH

Weather Routing

20 januari 2024 - Afgelopen november, tijdens de Dag van het Wedstrijdzeilen, is het al genoemd; ORC verkent de mogelijkheid om Weather Routing Scoring toe te gaan passen. ORC-wedstrijden worden... Lees verder

ORC Sailor Services

26 januari 2024 - Het Offshore Racing Congress (ORC) lanceerde onlangs de ORC VPP 2024 Sailor Services versie 1.00. Met deze nieuwste versie kan iedereen nu 2024 testcertificaten genereren. Met b... Lees verder

>