IRC Nieuws

Glossy 2022 online

29 november - Zomer 2022 verscheen onze eerste Noordzee Club Glossy ter ere van het 75-jarig jubileum van onze club. De digitale versie vind je hier. Lees verder

SPECIAL AWARDS 2023

27 november - Het was een super avond in Scheveningen bij de uitreiking van de NZC-jaarprijzen. De aanmoedigingsprijs voor de jeugd is voor Thijs Keetels (CSi Rakker), hier op de foto met oud-winnaars Sander van der Borch, Simeon Tienpont en Laura van Veen, drie crewmembers van de Fever, de boot die dit jaar de prestigieuze Coolhaas prijs wint. Lees verder

IRC Klasse

International Racing Certificate (IRC) is een internationale rating die de fysieke waardes van de boot meet. Bij IRC heb je de mogelijkheid zelf de meetgegevens op te geven, het ongemeten rating systeem. Daarnaast bestaat de Endorsed versie waarbij een officiële meter de boot volledig opmeet en laat wegen. Het IRC wordt voornamelijk gebruikt in Frankrijk, België en de Engelstalige gebieden, maar is ook populair in zuid Nederland waar veel tegen Belgen en Fransen wordt gevaren. Vele bekende internationale wedstrijden als de Fastnet, Sydney Hobard, Cowes Week en Spi Ouest worden onder IRC gevaren. 

IRC is een geheim meting systeem wat betekend dat men niet van te voren kan bepalen wat een nieuwe meting of een verandering in de handicap betekend. Wel kan je een proefcertificaat aanvragen dan kan je zien wat een verandering, bijvoorbeeld en grotere spinnaker, gaan betekenen voor de rating. Bij proefcertificaten of het opgeven van veranderingen hoeft alleen opgegeven wat er veranderd of moet worden, alle overige vragen moeten blank gelaten worden.

IRC Secondary
Sinds 2022 is het mogelijk een 2e geldige IRC meetbrief aan te vragen "IRC Secondary". Je kan dus voor twee verschillende zeilgarderobes een meetbrief hebben. ZO kan je bijvoorbeeld kiezen tussen een symmetrische en een asymmetrische setting, of tussen zeilen met een overlappende genua of een fok voor het shorthanded zeilen. Voorheen gold deze optie alleen voor shorthanded, maar nu kan dat voor elke boot.

Voor hulp bij het aanvragen van een standaard IRC meetbrief, waar best nog weel een aantal vrij technische zaken worden gevraagd, kan de hulp van een KNWV meter of de NZC ingeschakeld worden. Heb je al een ORC meetbrief dan kan het verbond de gegevens naar de IRC doorsturen.

Veel gestelde vragen

Heb je vragen over de IRC klasse? Hieronder staan veel gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.

 • Sinds 1-1-2008 is het Watersportverbond de Nederlandse  vertegenwoordiger voor IRC. Een meetbrief aanvragen doet u door het sturen van  een ingevuld aanvraagformulier naar wedstrijdsport@watersportverbond.nl. Het aanvraagformulier kunt u bij documenten op de IRC rating pagina downloaden. 

 • Een IRC meetbrief verloopt op 31 december van het jaar dat  deze is uitgegeven.

 • Nee. Begin januari ontvangt iedere meetbriefhouder een  verlengings aan- vraag formulier en een IRC jaarboek. Verlenging doet u door het  retourneren van het ingevulde formulier. Met het formulier kunnen tevens  wijzigingen worden door gegeven.

 • Nee, u kunt uw meetbrief eenvoudig laten activeren via een verlengingsaanvraag.  Mocht uw meetbrief meerdere jaren niet verlengd zijn neem dan contact op met  het rating office onder overlegging van de verlopen meetbrief. In het algemeen  zal voor meetbrieven die meer dan vier jaar zijn verlopen een nieuwe aanvraag  geëist worden.

 • Alle zeilnummers voor Nederlandse schepen, onafhankelijk van  de klasse worden uitgegeven door het Watersportverbond. Een zeilnummer vraagt u  aan bij het Rating Office. Bel naar 030-3077500 of stuur een e-mail naar Wedstrijdsport@watersportverbond.nl.

 • De belangrijkste informatiebron is het IRC jaarboek. U kunt een  exemplaar aanvragen bij het Watersportverbond. Verder is veel informatie te  vinden op www.ircrating.org

 • Neen, IRC is een zelfmeet systeem. U kunt zelf de gegevens  verzamelen. U kunt zelf meten, maar ook fabrikanten- of zeilmaker gegevens zijn  acceptabel. Hebt u al een ORC Club meetbrief dan kunt u de meeste gegevens  daaruit overnemen.

 • Ja, desgewenst kunt u een gecertificeerde meter van het  Watersportverbond uw boot laten meten. Ook de Noordzee Club kunt u via irc@noordzeeclub.nl om advies vragen.

 • Om het verzamelen van de gegevens te vereenvoudigen beschikt  het RORC voor veel typen productie schepen over standaard romp gegevens. Zie  werkblad 3 van het aanvraagformulier.

 • Nee, voor het invullen van het aanvraagformulier voldoet de ‘displacement’ op de ORC Club meetbrief of het door de leverancier opgegeven gewicht. Voor een endorsed meetbrief (zie verder) kan wel een weging noodzakelijk zijn. In het algemeen zal wegen wel een gunstiger  handicap opleveren. Wegen is echter ook kostbaar.

 • Voor het wegen is een kraan met een één-punts ophanging, een  gekalibreerde meetcel (loadcell) en een bevoegd meter nodig. Een individuele weging  kunt u bij het Watersportverbond aanvragen. De Noordzee Club organiseert bij  voldoende belangstelling collectieve weegdagen. Opgeven hiervoor op irc@noordzeeclub.nl

 • De tarieven worden berekend per meter lengte over alles. Een  nieuwe meetbrief voor een 36 voeter kost bijvoorbeeld € 150. In het tweede en  volgende jaren bedraagt de verlenging € 130. Bedragen zijn exclusief de  startlicentie van € 30.

 • Bij een endorsed meetbrief zijn de meetgegevens gevalideerd door het rating office. Afhankelijk van het type boot en de eerder verstrekte  gegevens kan dit betekenen dat een boot alsnog door een onafhankelijke meter  gemeten moet worden of dat een weging moet plaats vinden. E.e.a ter beoordeling van het rating office.

 • Neen. Alleen voor bepaalde internationale topwedstrijden of  (open) nationale kampioenschappen is een endorsed meetbrief vereist. In dat  geval staat het in het NoR voorgeschreven.

 • Neen bij IRC is bemanningsgewicht geen factor in de rating  berekening en mag je met net zoveel bemanning varen als je wilt. Bij  kampioensevenementen kan een endorsed meetbrief voorgeschreven zijn. In een  dergelijk geval mag het op de meetbrief aangegeven aantal personen niet  overschreden worden.

 • Ja, de Technische Commissie van de klassenorganisatie kan van advies dienen. Stuur daarvoor een e-mail naar irc@noordzeeclub.nl