SW Nieuws

Glossy 2022 online

29 november - Zomer 2022 verscheen onze eerste Noordzee Club Glossy ter ere van het 75-jarig jubileum van onze club. De digitale versie vind je hier. Lees verder

SPECIAL AWARDS 2023

27 november - Het was een super avond in Scheveningen bij de uitreiking van de NZC-jaarprijzen. De aanmoedigingsprijs voor de jeugd is voor Thijs Keetels (CSi Rakker), hier op de foto met oud-winnaars Sander van der Borch, Simeon Tienpont en Laura van Veen, drie crewmembers van de Fever, de boot die dit jaar de prestigieuze Coolhaas prijs wint. Lees verder

Snelheid Wedstrijdzeilen

Veel watersportverenigingen gebruiken het SW-systeem om verschillende typen jachten en open boten op een redelijk eerlijke manier (club)wedstrijden tegen elkaar te laten varen. Zo hebben boten van verschillende afmeting en karakteristiek een gelijke kans op winst, omdat het systeem de verschillen in gezeilde tijd corrigeert zodat deze onderling vergelijkbaar worden. In Nederland is het SW-systeem populair, maar in het zuiden wordt veel met het Belgische CR-systeem (Cruiser Rating) gezeild. In de database van SW zitten bijna 4,000 boten.

Binnen SW kan een handicap worden toegepast: boten die altijd vooraan eindigen kunnen een handicap krijgen om boten die minder presteren een voordeel te geven zodat de uitslagen in clubverband spannend gehouden kunnen worden. Bij clubwedstrijden zien we scherpe jachten het opnemen tegen elkaar en ook tegen kleine open boten. De kracht van het SW-programma is dat alle boten een SW-rating kunnen krijgen. Het is relatief gezien goedkoop, eenvoudig en flexibel en dat verklaart het succes in Nederland. Het veiligheidsbeleid van de Noordzee Club geldt ook voor SW-wedstrijden. 

Het systeem werd ontwikkeld door Sail Support en zit momenteel in een overgangsfase richting de Noordzee Club. 

Veel gestelde vragen

Heb je vragen over het SW-systeem? Hieronder staan veel gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.

 • Voor het bepalen van de SW-getal wordt in de eerste plaats gebruik gemaakt van de ORC-rating. Voordeel is dat het ORC-systeem goed onderbouwd is. Bij gemeten boten kunnen de meetbriefgegevens vrij gemakkelijk omgebouwd worden naar een SW-cijfer. Deze meetbriefgegevens vormen mede de basis van de SW-cijfers. Voor niet gemeten schepen wordt gekeken of van het boottypen één of meer exemplaren gemeten zijn. De ORC-rating hiervan wordt omgerekend naar een SW-rating. Gaat het om een schip, waarvan maar één exemplaar gebouwd is (een zogenaamde “one-off”), dan krijgt het schip een SW-factor op maat, waarbij een vergelijking gemaakt wordt met een bekend scheepstype dat hier het meeste op lijkt.

  Hierbij worden onder andere de volgende criteria meegenomen:

  • lengte over alles
  • lengte waterlijn
  • is het een modern scherpjacht
  • ontworpen als toerjacht of wedstrijdjacht
  • bouwmateriaal
  • type onderwaterschip, bijv. S-spant
  • type schip (motor-sailor, stalen S-spant, stalen knikspant, etc.,)
  • leeftijd
  • gewicht etc.

  Alle boten worden genormaliseerd als zijnde varend met een 2 blad vaste schroef en zonder spinaker (behalve open boten die standaard zijn uitgerust met spinaker).

   

 • De vereniging bepaalt o.b.v. de bootgegevens in het SW-programma de SW-rating. De individuele SW-handicaps worden bepaald en vastgesteld zoveel mogelijk aan de hand van het hierna beschreven systeem van correctiefactoren. Die staan hier: https://www.sailsupport.nl/index.php/en/correctiefactoren.

  Jaarlijks kunnen de verenigingen hun feedback geven op de ratings. Als ter beoordeling van SailSupport goede redenen voor zijn, kunnen ratings worden aangepast. Gedurende een seizoen kunnen verenigingen de handicap verder aanpassen om goed en minder goede zeiler op gecorrigeerde tijd wel bij elkaar in de buurt te laten eindigen. Dat bevordert spannende clubwedstrijden. SW is een decentraal systeem: clubs bepalen het uiteindelijke SW-getal. Als een boot bij meerdere clubs aan SW-wedstrijden meedoet kunnen de SW-getallen dus verschillen.

 • Voor de eigenaar is een SW-rating “gratis”. De jaarlijkse licentiekosten van het SW-programma worden betaald door de vereniging.

 • Op de site van Sail Support kan een eigenaar tegen betaling een individuele SW aanvragen. Dat SW-getal kan dus afwijken van het SW-getal dat een watersportvereniging hanteert voor een clubwedstrijd.

 • De organiserende vereniging is te allen tijde bevoegd om een individuele SW-handicap op enig moment om haar moverende redenen naar boven of beneden bij te stellen. Ook kan - als het vermoeden bestaat dat een SW-getal niet correct is - dat gemeld worden op de site van Sail Support.