ORC Nieuws

Aankondiging Algemene Ledenvergadering

20 februari - Het bestuur van de Noordzee Club nodigt haar leden uit aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering. De vergadering wordt online gehouden op donderdag 21 maart om 20:00 uur. Uiterlijk 11 maart vind je hier de stukken voor de vergadering. We hopen jullie in grote getalen te mogen begroeten. Je kan je alvast aanmelden voor de Teams uitnodiging. Lees verder

ORC Sailor Services

26 januari - Het Offshore Racing Congress (ORC) lanceerde onlangs de ORC VPP 2024 Sailor Services versie 1.00. Met deze nieuwste versie kan iedereen nu 2024 testcertificaten genereren. Met behulp van bestaande meetgegevens (of door sommige meetgegevens te wijzigen) kunnen ORC Club en ORCi test-certificaten worden gegenereerd. Gebruikers kunnen een kopie verkrijgen van elk ORC-certificaat dat vanaf 2009 tot heden is afgegeven, inclusief de ORC Speed Guide en Target Speeds. Lees verder

ORC Klasse

ORC is een ratingsysteem om verschillende typen jachten op een zo eerlijk mogelijke manier wedstrijden tegen elkaar te laten varen. Het systeem is eigendom van, en wordt ontwikkeld en beheerd door het internationale Offshore Racing Congress (ORC). Als klassenorganisatie vertegenwoordigt de Noordzee Club de Nederlandse certificaathouders bij dit Congress.

De ORC ratingberekening is volledig gebaseerd op gegevens van romp en tuigage. De ratingbepaling is objectief en calculeert de theoretische snelheid van de boot in diverse omstandigheden. Er kunnen vele variabelen worden gebruikt om de rating te bepalen. Hoe meer punten van je boot worden gemeten, hoe nauwkeuriger de handicap. Want bij het ontbreken van waarden gaat het rekenprogramma uit van veronderstellingen, en daarbij zijn dan weer reserves ingebouwd.  


Internationale database

Het ORC maakt gebruik van een wereldwijde database met rompbestanden (offsetfiles). Deze vormen een belangrijk onderdeel in de handicap berekening. Indien er geen offset file beschikbaar is, wordt in overleg met de eigenaar een manier gevonden om een rompbestand te verkrijgen, eventueel een 3D scan. Parallel hieraan is er er ook database van het lijnenplan en de tuigage van vele typen boten.


ORC Club of  ORCi (i = international)
Als jouw boot in bovengenoemde database voorkomt kan er een meetbrief worden afgegeven op basis van een eigen verklaring, hier spreken we over ORC Club. Als eigenaar geef je via een webformulier een paar eenvoudige gegevens op. De handicap die zo ontstaat zal dus niet de beste zijn, maar deze is nauwkeurig genoeg om competitief aan ORC-wedstrijden te kunnen deelnemen. Hoe meer punten worden gemeten, hoe accurater de rating en een uitgebreide meting leidt tot een ORCi (internationaal), waarmee ook op Europese en Wereldkampioenschappen kan worden gevaren.

Voor een ORC Club meetbrief zijn de E (onderlijklengte) en P maat (voorlijklengte) van het grootzeil, en de voorlijklengte en de LPG-maat (lengte loodlijn schoothoek naar voorlijk) van het voorzeil voldoende. Deze kunnen ook door een zeilmaker worden geleverd. Van de spinnaker/gennaker hoef je alleen de oppervlakte op te geven. Meer informatie over de waarde op het aanvraagformulier kun je vinden op de website van het ORC, www.orc.org onder measurements.

Wil je een betere handicap? Laat dan je boot ORC meten door een erkende meter en de zeilen door een erkende zeilmaker. Dan wordt de rating nauwkeuriger bepaald. Het Offshore Racing COngress en de Noordzee Club stimuleren dat meer boten gemeten worden. Daartoe worden groepsmetingen georganiseerd. Als je jouw boot in een gratis groepsmeting laat meten en je lid wordt van de Noordzee Club is het eerste jaar lidmaatschap gratis.

De ORCi  meetbrief gaat nog een stap verder. Daarbij worden ook de schroefinstallatie, het mastgewicht en de stabiliteit gemeten. Dat levert de meest nauwkeurige meting van een boot met veelal een gunstiger handicap. EK’s en WK’s vereisen ORCi maar ook als je niet aan deze wedstrijden deelneemt kan je wel (deels) dit soort metingen laten uitvoeren.

Veel gestelde vragen

Heb je vragen over de ORC klasse? Hieronder staan veel gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.

 • De afkorting ORC staat voor Offshore Racing Congress en het doel van deze organisatie is: "It is the spirit and intent of the rule to promote the racing of seaworthy offshore racing yachts of various designs, types and construction on a fair and equitable basis.".

  De basis voor de ORC regel ligt al in 1883.

  1. Vul het web-formulier op de site van het Watersportverbond in. Vraag indien gewenst hulp van een van de klassenmeters.
   En kijk op www.orc.org voor meer informatie.
  2. De meetbrief krijg je toegestuurd van het Watersportverbond inclusief een zeilnummer, voorzie de zeilen van dit nummer.
  3. Vraag een persoonlijke wedstrijdlicentie aan als verantwoordelijke persoon en een bemanningslicentie voor de bemanning.
  4. Vaar je eerste wedstrijd.
 • Het betekent niet dat stabiliteit niet mee genomen wordt in de bepaling van de handicap. Dat is wel degelijk het geval, maar gebeurt op een generieke manier. Er zijn immers geen specifieke gegevens bekend. Een generieke berekening is uiteraard onnauwkeuriger dan wanneer er een meting was gedaan. Stabiliteit is een belangrijke prestatiefactor. Hoe lager het zwaartepunt hoe beter de prestatie. Omdat de stabiliteit niet gemeten wordt is het in ORC Club voordeliger om het gewicht zo laag mogelijk te plaatsen. Net als in IRC zo’n beetje. De praktijk in IMS om gewicht uit de kiel te vervangen door binnen ballast heeft in ORC Club geen zin.

 • GPH, wat staat voor General Purpose Handicap is het meest algemene handicap getal en wordt gebruikt om schepen met elkaar te vergelijken of om klassen in te delen. De GPH vind je altijd op deelnemerslijsten. GPH kan ook gebruikt worden voor het scoren van wedstrijden maar in ons land is hiervoor Time-on-Time (ILC) en Triple-Number gekozen. De GPH is niet zomaar een getal maar is in feite de gemiddelde snelheid van het schip op een cirkelvormige baan (rondje om een eiland) De GPH wordt uitgedrukt in seconden per mijl. Een GPH van 600 betekend dat een schip op de beschreven baan 600 seconden over een mijl doet. Een mijl in 600 seconden betekent 6 mijl in een uur en dat is dus een snelheid van zes knopen.

  Algemeen kan een GPH omgerekend worden naar snelheid volgens: snelheid (in knopen) = 3600 / GPH (sec/mijl)

 • In Nederland is afgesproken de Time-on-Time (T-o-T) handicap te gebruiken. Zie scoring selection C op de meetbrief. T-o-T is een zgn. tijd vermenigvuldigings factor, een genormeerd getal rond de één . Afgekort TMF van Time Multiplying Factor. Met een TMF is een uitslag buitengewoon eenvoudig te berekenen.

  De formule is: berekende tijd = gezeilde tijd x TMF.

  De snelste berekende tijd wint. Voor twee schepen met handicaps van 0,900 resp. 1,000 en gezeilde tijden van 60 resp. 55 minuten gaat het als volgt:

  Schip A: berekende tijd is 60 x 0,900 = 54 minuten

  Schip B: berekende tijd is 55 x 1,000 = 55 minuten

  A heeft dus gewonnen

 • Triple-Number wordt toegepast op nationale wedstrijden. Triple-Number adresseert het probleem dat schepen ongelijk presteren afhankelijk van de windsterkte. Je hebt schepen die presteren bij harde wind en andere bij licht weer. Triple-Number houdt daar rekening mee door te werken met drie handicaps. Afhankelijk van de windsterkte wordt één van de drie bij de start gekozen. De keuze wordt op het startschip getoond (L, M of H) Triple-Number verbetert de kans op een goed resultaat ongeacht het weertype. Elk van de drie Triple- Number handicaps is een TMF. De uitslagberekening gaat verder als bij T-o-T.

 • Niet. Wel is er een algemene leeftijd vergoeding van 0,065% per jaar tot maximaal 20 jaar (1,3%) Maar verder wordt er in de handicap geen rekening gehouden met de staat van het schip en de kwaliteit van de materialen. Evenals er in de handicap ook geen rekening wordt gehouden met een glad of aangegroeid onderwaterschip.

 • De handicaps in ORC Club of IMS worden berekend met behulp van een snelheids voorspellings programma, Velocity Prediction Program (VPP) Het VPP is een computerprogramma, dat met als input scheepsmaten, rompvorm en tuigage op 70 zeilpunten de bootsnelheid voorspelt. Een zeilpunt wordt bepaald door een windsterkte en een windhoek. Er zijn zeven windsterktes van 6 tot 20 knopen en 10 windhoeken. Het geheel vormt een matrix van bootsnelheden die als bouwsteen dienen voor het berekenen van handicaps. Theoretisch kan er voor elke baan en windsterkte een handicap berekend worden. ORC Club beperkt zich tot enkele daarvan.

  Het VPP wordt ook gebruikt in wedstrijden en trainingen als referentie (doelsnelheid) voor de bootsnelheid. De matrix geeft immers de theoretisch haalbare snelheden. Voor trimmers en stuurmannen is het de kunst om de “doelsnelheden” zo vaak mogelijk te halen en vast te houden.

 • Jaarlijks zijn aanpassingen nodig in de handicapberekening om nieuw technologieën en ontwerpen te incorporeren en/of om door slimme ontwerperpers ontdekte onvolkomenheden (“loopholes”) te dichten. Omdat het VPP uitsluitend gevoed wordt door objectieve bootgegevens is aanpassing van individuele schepen niet mogelijk. Consequentie van deze wetenschappelijk verantwoordde aanpak is dat een wijziging doorwerkt op alle schepen. Daardoor wijzigt niet alleen de handicap van de schepen waarvoor de aanpassing bedoeld was maar ook de hele vloot, zij het in mindere mate. Je ziet dan, als ongewenst bijproduct de gehele vloot een paar seconden sneller of langzamer worden. Voor de uitslagberekening maakt zo’n verschuiving niets uit, maar echt transparant is het helaas niet.

 • SW is bedoeld voor onderlinge clubwedstrijdjes. Het is niet bedoeld voor officiële wedstrijden. Er zijn geen regels en er is geen controle. De verantwoordelijkheid voor toewijzen van SW cijfers aan individuele boten berust bij de cluborganisatoren. SailSupport levert jaarlijks de SW cijfers per boottype en enkele hulpregels om desgewenst te corrigeren voor de verschillen in zeiluitrusting. De SW-cijfers per type zijn gebaseerd op handicaps van ORC gemeten schepen.